تحلیل

تغییر ساختار و همه‌پرسی برای تحقق حاکمیتِ برخاسته از رای و اراده‌ی ملّت، حقّی است که هم‌چنان بر آن پای‌می‌فشاریم/

تغییر ساختار و همه‌پرسی برای تحقق حاکمیتِ برخاسته از رای و اراده‌ی ملّت، حقّی است که هم‌چنان بر آن پای‌می‌فشاریم/

ساختار استبداد دینی، هم بنیان‌های ملّی ما را لرزان می‌کند و هم مسیر تحوّلات آینده را از خیزش و جنبش به‌سوی شورش سوق‌ خواهد داد/

بیانیه ۴۴۴ نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنکی به مناسبت سالگرد قربانی شدن مهسا امینی و پیشگامی نسل “زن، زندگی، آزادی” 

 به‌نام هستی‌بخش
 

متن بیانیه به دستور مقامات امنیتی حذف شد!

 

اسامی :

١-هاشم آقاجری ٢-مسعود آقایی ٣-رضا آقاخانی ۴-ابوطالب آدینه‌وند ۵-ناصر  آملی۶-محمد آزادی ٧-فاطمه آذری‌قمی ٨-حسن آصالح ٩-حمید آصفی ١٠-زهرا آقاخانی ١١-مهرداد آهن‌خواه ١٢-محمدرضا آهنی ١٣-سیدیعقوب آل‌شفیعی‌فومنی ١۴-مژگان آورند ١۵-غفوراحمدی‌ونهری ١۶-فرهاد احمدی پور ١٧-فائزه افشار ١٨-اصغر امیدوار ١٩-شیخ حبیب الله امیری ٢٠-جعفر اولادی٢١-محمد ابراهیم‌زاده ٢٢-زهرا احتشامی ٢٣-هادی احتظاظی ٢۴-محمدرضا احمدی ٢۵-شهروز احمدی ٢۶-رضا احمدی ٢٧-مسعود احمدی ٢٨-پیمان احمدی ٢٩-فهیمه احمدیان ٣٠-غفور احمدی‌ونهری ٣١-رامین اخلومدی ٣٢-علی‌اکبر اخوه ٣٣-سعید اردشیری ٣۴-حسین ارغوانی ٣۵-بتول اسدی ٣۶-کبری اسدی ٣٧-بهاره اسدی ٣٨-گلچهره اسفندیاری ٣٩-حسین اسلامی ۴٠-حسین اشفاق ۴١-فرزانه افشاری ۴٢-فهیمه افشاری ۴٣-مهدی اقبال ۴۴-عباس اقبال ۴۵-اعظم اکبرزاده ۴۶-سیدعبدالمجید الهامی ۴٧-زهره امانی ۴٨-مرتضی امینی ۴٩-اسدالله امینی ۵٠-اکبر امینی‌ارمکی ۵١-علیرضا انتشاری ۵٢-فاطمه انصاری ۵٣-یحیی انصاری ۵۴-هوشیار انصاری‌فر ۵۵-لیلا ایپکچی ۵۶-سعیده ایزدى ۵٧-علی باباچاهی ۵٨-مصطفی بادکوبه‌ای‌ هزاوه‌ای ۵٩-حمید بارچیان ۶٠-هاشم باروتی ۶١-سیدمحمود باقری ۶٢-آرزو باهر ۶٣-علی اصغر بای ۶۴-جمال بایزیدی ۶۵-محمدباقر بختیار ۶۶-محبوبه بدخش ۶٧-مجتبی بدیعی ۶٨-افسانه برزویی ۶٩-عشرت بستجانی٧٠-فرشته بقایی ٧١-رویا بلوری ٧٢-قربان بهزادیان‌نژاد ٧٣-بهنام بیات ٧۴-ملیحه به‌ آبادی ٧۵-فانوس بهادروند ٧۶-محمد بیکی ٧٧-راتابیگدلی ٧٨-اقدس بیّنات ٧٩-معصومه بیّنات ٨٠-وحید پالیزبان ٨١-وحید پوراسماعیلی ٨٢-حسن پورعظیم ٨٣-پارسا پورغفار ٨۴-عاطفه پهلوان ٨۵-اسفندیار پیر شیر ٨۶-عباس پیروان ٨٧-محمدرضا تاجمیرریاحی ٨٨-محمدرضا تحویلداری ٨٩-حسین تسلیمی ٩٠-علی تک‌فلاح ٩١-مرتضی توکل ٩٢-خالد توکلی ٩٣-متین توکلی ٩۴-تینا توکلی ٩۵-درخشنده تیموریان ٩۶-مجید تولّایی ٩٧-احمد ثاراللهی ٩٨-حسین ثاقب ٩٩-فاطمه جباری ١٠٠-حسین جزایری ١٠١-محمد جعفری ١٠٢-غلامرضا جلالی ١٠٣-سعید جندقی ١٠۴-محمد جهانگیری ١٠۵-امین چالاکی ١٠۶-امید حاج ابراهیمی ١٠٧-امیرحسین حاجبیان ١٠٨-عزیزالله حاجی‌پولیئی ١٠٩-سحر حجتی ١١٠-سپیده حجتی ١١١-غلامرضا حجتی ١١٢-مهرداد حجّتی ١١٣-حسین حدادنژاد ١١۴-زهره حُرّی ١١۵-فرزانه سادات حسینی زیاراتی ١١۶-محمدعلی حسن‌نژاد ١١٧-میرسلیمان حسینی‌مقدم ١١٨-عبدالعلی حسینیون ١١٩-بهزاد حق‌پناه ١٢٠-عبدالله حکیمی ١٢١-منصوره حمصیان ١٢٢-مصطفی حمصیان ١٢٣-پگاه حمیدیان ١٢۴-محمدحیدری رنانی ١٢۵-فرید خاتمی١٢۶-حمیدرضا خادم ١٢٧-مهرعلی خالقی صفا ١٢٨-صدیقه خالقی صفا ١٢٩-اعظم خالو١٣٠-حوری خانپوری ١٣١-مژگان خانزاده ١٣٢-امیرخرّم ١٣٣-شیرین خسروی ١٣۴-محمد خسرویان ١٣۵-محمدحسین خوربک ١٣۶-ابراهیم خوش‌سیرت ١٣٧-اکبر دانش‌سرارودی ١٣٨-ناصر دانشفر ١٣٩-حجت‌الله دانشمند ١۴٠-رضا دبیر ١۴١-محمود دردکشان ١۴٢-ملیحه دردکشان ١۴٣-فاطمه دردکشان ١۴۴-محمدجواد دردکشان ١۴۵-محمدحسین دردکشان ١۴۶-احمد درزی ١۴٧-حافظ درزی ١۴٨-ربابه درویش محمدی ١۴٩-نیما دست افشان ١۵٠-امیرخسرو دلیرثانی ١۵١-علیرضا دمساز ١۵٢- منصور ذهبیون ١۵٣-علی رایج ١۵۴-محمدصادق ربانی‌املشی ١۵۵-زهرا ربانی‌املشی ١۵۶-علیرضا رجایی ١۵٧-الهه رجایی ١۵٨-حسین رجایی ١۵٩-سهیلا رجایی ١۶٠-غلامعلی رجایی ١۶١-محمدجواد رجاییان ١۶٢-فتّانه رجبی ١۶٣-علیرضا رجبیان ١۶۴-محترم رحمانی ١۶۵-فتح‌اله رحیم زاده ١۶۶-جواد رحیم‌پور ١۶٧-زهرا رحیمی ١۶٨-علی رحیمی ١۶٩-رضا رحیمی ١٧٠-فاطمه رحیمی ١٧١- رسول رحیمی ١٧٢-جلال رستم‌کلایی ١٧٣-یونس رستمی ١٧۴-احمد رشیدی ١٧۵-بهمن رضاخانی ١٧۶-امیررضا رضایان ١٧٧-فرشته رفیعی ١٧٨-حسین رفیعی ١٧٩-حمید روزبان ١٨٠-تورج ریحانی ١٨١-عزیزه زارع‌پورحیدری ١٨٢-رقیه زارع‌پورحیدری ١٨٣-مرتضی زرد کوهی ١٨۴-مجید زرگرنژاد ١٨۵-ثریا زرین‌کمر ١٨۶-امیر زرین کمر ١٨٧-جعفر زمانی ١٨٨-مهدی زمانی ١٨٩-محسن زمانی ١٩٠-آزیتا زیادلو ١٩١-اکرم زینالی ١٩٢-محمدعلی سادات‌حسینی١٩٣-علیرضا ساریخانی ١٩۴-ملیحه سبطی ١٩۵-ریحانه سبطی ١٩۶-بهجت سجاددوست ١٩٧-عیسی سحرخیز ١٩٨-حسین سربندی ١٩٩-علی سروش ٢٠٠-پروانه سلحشوری ٢٠١-محمدرضا سلطانی ٢٠٢-علی سلمانی ٢٠٣-فرشته سلیمانی ٢٠۴-ابوالقاسم سنگدوینی ٢٠۵-سیدرضا سیدزاده ٢٠۶-احمد سید محمد خانی ٢٠٧-لیلا شاکری ٢٠٨-تقی شامخی ٢٠٩-رسول شاهرخ ٢١٠-علی شاهزیدی ٢١١-خلیل شاهی ٢١٢-شاهپور شاهی ٢١٣-احمد شجاعی ٢١۴-ژیلا شریعت‌پناهی ٢١۵-احسان شریعتی ٢١۶-هرمز شریفیان ٢١٧-علی شریفی ٢١٨- مهدی شعبانی ٢١٩-علی محمد شکوری ٢٢٠-رفعت شهابی ٢٢١-پرویز شهپر ٢٢٢-شادیه شهیدی ٢٢٣-عصمت شهیدی ٢٢۴-محمدعلی شهیدی ٢٢۵-علی شیخ‌الاسلامی ٢٢۶-احمدرضا شیخ‌زاده ٢٢٧-محبوبه شیروانی ٢٢٨-فیروزه صابر ٢٢٩-علیرضا صادقیان ٢٣٠-عباس صالحی ٢٣١-مریم صحراگرد ٢٣٢-رویا صدر ٢٣٣-مانی صفا ٢٣۴-نیما صفارسفلایی ٢٣۵-علی صفایی ٢٣۶-سوده صفوی ٢٣٧-منیره صفوی ٢٣٨-جلال صمصامی ٢٣٩-کیوان صمیمی ٢۴٠-احمد صیامپور ٢۴١-طاهره طالقانی ٢۴٢-عبدالمطّلب طاهری ٢۴٣-مهدی طاهری ٢۴۴-جلیل طاهری ٢۴۵-طیبه طاهریان ٢۴۶-سیدمحمد طباطبایی ٢۴٧-محمدحسین طباطبایی ٢۴٨-سیدمسعود طباطبایی‌نیا ٢۴٩-مجتبی طهرانی ٢۵٠-سهیلا طهماسبی فر ٢۵١-معصومه طوفان‌پور ٢۵٢-رضا ظهرابی ٢۵٣-حمیدرضا عابدیان ٢۵۴-محدثه‌ عاطفی ٢۵۵-احمد عالی نژاد ٢۵۶-حسین عبادیان ٢۵٧-مهدی عباسی ٢۵٨-محمدلطیف عباس‌پناه ٢۵٩-احد عبدالحسین‌وند ٢۶٠-صدرا عبداللهی ٢۶١-منصوره عزیزی ٢۶٢-شاهین عزیزی ٢۶٣-ذبیح‌الله عشقی ٢۶۴-نازی عصایی ٢۶۵-آتوسا عطایی ٢۶۶-روئین عطوفت ٢۶٧-کاظم علاالدین ٢۶٨-اسماعیل علوی ٢۶٩-طاهره علوی٢٧٠-عبدالحسین علوی ٢٧١-شهین علوی ٢٧٢-مجید علی‌عسگریان ٢٧٣-حمید علی‌عسگریان ٢٧۴-رمضانعلی علی پور ٢٧۵-محمود عمرانی٢٧۶-فضل الله عمادیان ٢٧٧-نرگس عمویی ٢٧٨-محمدرضا غفاری ٢٧٩-علی غفاری جدیدی ٢٨٠-نسرین غلامحسین‌زاده ٢٨١-ابراهیم غنی‌پور ٢٨٢-سعید فاضل ٢٨٣-ابراهیم فاضل نجف آبادی ٢٨۴- منیژه فتحی ٢٨۵-علی‌محمد فراهانی ٢٨۶-محمد مهدی فرخی ٢٨٧-سعید فرمد ٢٨٨-حسن فرهنگی ٢٨٩-علی فریدیحیایی ٢٩٠-مرتضی فلاح ٢٩١-حسین فلاح ٢٩٢-کیومرث فیروزکوهی ٢٩٣-پروین فهیمی ٢٩۴-بهنام فیروزی ٢٩۵-هادی قابل ٢٩۶-طاهره قابل ٢٩٧-رضا قاسمی ٢٩٨-مریم قدس ولی ٢٩٩-ابوالفضل قدیانی ٣٠٠-فرخنده قربانی ٣٠١-زهرا قزلباش ٣٠٢-محمداسحق قمی ٣٠٣-رحیم قمیشی ٣٠۴-نظام‌الدین قهاری ٣٠۵-ابوالفضل قیامی ٣٠۶-محمد کارخانه‌چین ٣٠٧-رحمان کارگشا ٣٠٨-ماه سلطان کاشی ٣٠٩-عبدالله کاظمی٣١٠-عباس کاظمی ٣١١-کیارش کاظمی ٣١٢-غلامحسین کبیر ٣١٣-حسین کبیر ٣١۴-سمیه کبیر ٣١۵-محمدجعفر کبیری ٣١۶-حسین کربلایی ٣١٧-شهرام کرمی ٣١٨-ملیحه کریم‌الدّینی ٣١٩-فرید کریمی٣٢٠-علی کریمی ٣٢١-زهرا کریمی٣٢٢-محمد کریمی٣٢٣-محمد کریمی(تهران) ٣٢۴-فرج کریمی‌موحد ٣٢۵-رضا کشاورز ٣٢۶-روح الله کلانتری ٣٢٧-محمدهادی کمال ٣٢٨-فاطمه کمیلی ٣٢٩-صدیقه کنعانی٣٣٠-منصور کوچک‌محسنی ٣٣١-بهناز کیانی ٣٣٢-رضا کیانی ٣٣٣-صدیقه کیوانفر ٣٣۴-منیژه گرگانی ٣٣۵-محمدحسن گلرخیان ٣٣۶-بیژن گل‌افرا ٣٣٧-پریسا گنجی ٣٣٨-فاطمه گوارایی ٣٣٩-بهمن گودرززاده ٣۴٠-محمدرضا گودرززاده ٣۴١-حسین گودرزی ٣۴٢-حسین لقمانیان ٣۴٣-مسعود مانیان ٣۴۴-سهیل متانی ٣۴۵-محمود متقی٣۴۶-حسین مجاهد ٣۴٧-مصطفی محب‌کیا ٣۴٨-فخرالسادات محتشمی‌پور ٣۴٩-عزیز الله محمد پور ٣۵٠-حمیدرضا محمدنژاد ٣۵١-علی محمدی ٣۵٢-زین العابدین محمدی ٣۵٣-جواد محمدی ٣۵۴-محمودمحمدی ٣۵۵-داریوش محمدی ٣۵۶-سام محمدی ٣۵٧-سمانه محمدی ٣۵٨-خشایار محمدی ٣۵٩-مریم محمدی ٣۶٠-محمّد محمّدی‌اردهالی ٣۶١-گل‌بابا محمودجانلو ٣۶٢-محمد علی محمودی مقدم ٣۶٣-امیر مختاری‌مبارکه ٣۶۴-مهرداد مدهوشی ٣۶۵-محمد امین مرئی٣۶۶- مهرداد مرادخانی ٣۶٧-علی مرادی ٣۶٨-عبدالله مرادی ٣۶٩-امیرحسین مرتضایی ٣٧٠-علی مزروعی ٣٧١-طالب مستاجران ٣٧٢-مجید مسعودی ٣٧٣-اکرم مصباح ٣٧۴-شبنم‌خان مصدق ٣٧۵-سروش مظفر مقدم ٣٧۶-مهدی مظفری ٣٧٧-احمد معصومی ٣٧٨-آناهیتا معصومی کوهستانی٣٧٩-مریم معلمان ٣٨٠-مهری معمارپوری ٣٨١-فاطمه ملک ٣٨٢-محمد ملکی ٣٨٣-مهدی ملکی ٣٨۴-مطهره ملکی ٣٨۵-ابراهیم ملکی٣٨۶-مهتاب ممبینی ٣٨٧-اصغر ممبینی ٣٨٨-سعید منتظری ٣٨٩-سعیده منتظری ٣٩٠-نوگل منشوری ٣٩١-اعظم مهدیان ٣٩٢-میرزامحمد مهرابی ٣٩٣-طاهره مهیاری ٣٩۴-شهناز مهیاری ٣٩۵-باقر موسوی ٣٩۶-عبدالله مومنی ٣٩٧-منصوره مومنی ٣٩٨-عبدالناصر مهیمنی ٣٩٩-عبدالصمد مهیمنی ۴٠٠-عقیل مومنی ۴٠١-حشمت الله موذنی ۴٠٢-ژیلا موحد شریعت پناهی ۴٠٣-نرگس مولودی ۴٠۴-حسین مهتدی ۴٠۵-اصغر میبینی ۴٠۶-عبدالله میراکبری ۴٠٧-سیدمیرزا میرحسینی ۴٠٨-الله‌‌کرم میرزایی ۴٠٩-علیرضا میرشکاری ۴١٠-سید عباس میرکریمی ۴١١-اشرف میر عباسی ۴١٢-احسان میرلوحی ۴١٣-الهام ناسوتی ۴١۴-عبدالله ناصری ۴١۵-محمد نانکلی ۴١۶-ابوالفضل نجفی ۴١٧-محمد نصراللهی ۴١٨-مهدی نصیری ۴١٩-فاطمه نصیری ۴٢٠-محمد رسول نعمتی ۴٢١-سعید نعیمی ۴٢٢-محمود نکوروح ۴٢٣-عباس نمازی ۴٢۴-علی نظری ۴٢۵-مرتضی نورمحمدی ۴٢۶-صالح نوریان ۴٢٧-مهر علی نوریان ۴٢٨-محبوبه نوریها ۴٢٩-محسن نوریها ۴۳۰-جمشید نیرومند ۴۳۱-مرتضی نیلی ۴۳۲-محمدامین هادوی ۴۳۳-محمدحسین هادیزاده ۴۳۴-فاطمه هاشم‌حسینی ۴۳۵-علیرضا همتی ۴۳۶-محمود وجدانی ۴۳۷-صدیقه وسمقی ۴۳۸-حسین وفاپور ۴۳۹-علی‌اکبر یابسی ۴۴۰-مصطفی یاراحمدی ۴۴۱-جلال‌الدین یوسفی ۴۴۲-مهدی خطیری ۴۴۳-مرتضی الویری ۴۴۴-فاطمه مرادی

خبرهای مشابه

‫۲ دیدگاه ها

  1. این خواسته را به صورت عمومی در آورید شروع با ۳۰۰نفر خوبه اما کافی نیست . با استفاده از تکنولوژی ارتباطات دیگر قادر هستیم صندوق رای را در اختیار تک تک کاربران اینترنت قرار دهیم ۸ میلیون فقط خارج از کشور داریم اگر تشتت آرا وجود دارد اما حداقل روی همه پرسی اتفاق نظر بین معترضین وجود دارد.
    از این نامه ها بسیار داده ایم مانند شکست حصر میرحسین ، اما بی نتیجه بوده است این بار باید وسیع تر حرکت کنیم . سه روز از این مطالبه گذشته باید حامی این ۳۰۰نفرباشیم و مصر به خواسته خود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا