سیاسی

حمایت ۱۸۰ اقتصاددان از دکتر پزشکیان

حمایت ۱۸۰ اقتصاددان از دکتر پزشکیان

اقتصاددانان با طیف‌های مختلف فکری و از دانشگاه‌های سراسر کشور طی بیانیه‌های متعدد از دکتر پزشکیان حمایت کرده و از هموطنان عزیز دعوت کرده‌اند در انتخابات به دکتر پزشکیان رای دهند.

ستاری‌فر، طیب‌نیا، مسعود نیلی، غنی‌نژاد، رنانی، هادی زنوز، برادران شرکا، فرهاد نیلی، فرشاد مومنی، راغفر، امیر کرمانی، روغنی زنجانی، عبده تبریزی، حسن‌تاش، میدری، مردوخی، عبادی، عباسی‌نژاد، شریف‌زادگان، ساسان، شجری، افقه، آرمن، فرازمند، دل‌انگیزان، فطرس، بهبودی، بهشتی، دادگر، عزتی، چشمی، سحابی، کردبچه، یوسفی شیخ رباط، دهقان دهنوی، ختایی و ۱۴۰ اقتصاددان دیگر و در مجموع ۱۸۰ اقتصاددان در پیام‌های متعدد از دکتر پزشکیان حمایت کرده و با توجه به شرایط حساس، مردم عزیز کشور را دعوت به شرکت در انتخابات کرده‌اند.

نام کامل ۱۸۰ اقتصاددان  به شرح زیر است:

اقتصاددانانی که از دکتر مسعود پزشکیان حمایت کرده‌اند:

ردیف نام نام خانوادگی عنوان سازمانی
۱ سید عزیز آرمن دانشگاه شهید چمران اهواز
۲ حسین اصغرپور دانشگاه تبریز
۳ زهرا افشاری دانشگاه الزهرا
۴ سید مرتضی افقه دانشگاه شهید چمران اهواز
۵ سید جواد آقاجری دانشگاه شهید چمران اهواز
۶ الله محمد آقائی مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد دارائی
۷ سید بابک ابراهیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۸ تقی ابراهیمی سالاری دانشگاه فردوسی مشهد
۹ اسداله احمدی دانشگاه پیام نور
۱۰ محمد طاهر احمدی شادمهری دانشگاه فردوسی مشهد
۱۱ نصرت اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۲ نعمت الله اکبری دانشگاه اصفهان
۱۳ قدرت الله امام وردی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
۱۴ سیروس امیدوار دانشگاه علامه طباطبائی
۱۵ احمدرضا باقریان دانشگاه اصفهان
۱۶ محمود بت شکن دانشگاه اصفهان
۱۷ لطفعلی بخشی دانشگاه علامه طباطبائی
۱۸ رسول برادران حسن زاده دانشگاه آزاد اسلامی
۱۹ حمید برادران شرکاء دانشگاه علامه طباطبائى
۲۰ داود بهبودی دانشگاه تبریز
۲۱ محمدباقر بهشتی دانشگاه تبریز
۲۲ یاسر پاکدامن دانشگاه علامه طباطبائی
۲۳ سیدعلی پایتختی اسکویی دانشگاه آزاد واحد تبریز
۲۴ حسین پناهی دانشگاه تبریز
۲۵ جهان‌میر پیش بین دانشگاه شهید چمران اهواز
۲۶ حسن تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد
۲۷ مهدی تکیه دانشگاه علامه طباطبایی
۲۸ علی چشمی دانشگاه فردوسی مشهد
۲۹ علی حاجی نژاد دانشگاه گیلان
۳۰ سید غلامحسین حسن تاش  موسسه مطالعات بین المللی انرژی
۳۱ مهدی حیدری دانشگاه خاتم و موسسه پژوهش های پیشرفته تهران
۳۲ محمود ختایی دانشگاه علامه طباطبائی
۳۳ مسعود خداپناه دانشگاه شهید چمران اهواز
۳۴ یداله دادگر دانشگاه  شهید بهشتی
۳۵ سهراب دل انگیزان دانشگاه رازی
۳۶ محمدعلی دهقان دهنوی دانشگاه علامه طباطبائی
۳۷ حسین راغفر دانشگاه الزهرا
۳۸ مراد راهداری دانشگاه پیام نور
۳۹ رضا رمضانی خورشیددوست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۴۰ محسن رنانی دانشگاه اصفهان
۴۱ مسعود روغنی زنجانی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
۴۲ مجید رئوف‌ مهر دانشگاه کرمان
۴۳ غلامعلی رئیسی اردلی دانشگاه صنعتی اصفهان
۴۴ شهریار زروکی دانشگاه مازندران
۴۵ عبدالحسین ساسان دانشگاه اصفهان
۴۶ علی سایه میری دانشگاه ایلام
۴۷ محمد ستاری فر دانشگاه علامه طباطبائی
۴۸ سید محسن سجادی دانشگاه مفید
۴۹ بهرام سحابی دانشگاه تربیت مدرس
۵۰ رحمان سعادت دانشگاه سمنان
۵۱ خلیل سعیدی دانشگاه آزاد تهران جنوب
۵۲ حسن سماورچی دانشگاه یزد
۵۳ داود سوری دانشگاه صنعتی شریف
۵۴ ولی الله سیف دانشگاه علامه طباطبائی
۵۵ هوشنگ شجری دانشگاه اصفهان
۵۶ مصطفی شریف دانشگاه علامه طباطبائی
۵۷ محمدحسین شریف زادگان دانشگاه شهید بهشتی
۵۸ حسین صادقی دانشگاه تربیت مدرس
۵۹ علی صادقی تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی
۶۰ بهروز صادقی عمروآبادی دانشگاه شهید چمران اهواز
۶۱ اسماعیل صفرزاده  دانشگاه الزهرا
۶۲ سعید صمدی دانشگاه اصفهان
۶۳ حجت اله صیدی مدیر ارشد بانکی
۶۴ حسن طائى دانشگاه علامه طباطبائى
۶۵ محمد طبیبیان موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
۶۶ علی طیب نیا دانشگاه تهران
۶۷ لطفعلی عاقلی دانشگاه تربیت مدرس
۶۸ جعفر عبادی دانشگاه تهران
۶۹ حسین عباسی نژاد  دانشگاه تهران
۷۰ حسین عبده تبریزی مدرس دانشگاه صنعتی شریف
۷۱ علی عرب مازار یزدی دانشگاه علامه طباطبائی
۷۲ مرتضی عزتی  دانشگاه تربیت مدرس
۷۳ احمد عزیزی مدرس دانشگاه و اقتصاددان حوزه بانکداری و سرمایه گذاری
۷۴ عباس عصاری دانشگاه تربیت مدرس
۷۵ عباس عنایت اللهی دانشگاه آزاد اسلامی
۷۶ سعید عیسی زاده دانشگاه بوعلی سینا
۷۷ یوسف عیسی زاده روشن  دانشگاه مازندران
۷۸ مجید عینیان دانشگاه آلتو فنلاند
۷۹ موسی غنی نژاد دانشگاه صنعت نفت
۸۰ جمال فتح‌اللهی دانشگاه رازی
۸۱ حسن فرازمند دانشگاه شهید چمران اهواز
۸۲ علی فرحبخش پژوهشگر اقتصادی
۸۳ محمد حسن فطرس دانشگاه بوعلی سینا
۸۴ حمیدرضا فعالجو دانشگاه ارومیه
۸۵ محمدرضا فلاح  دانشگاه پیام نور
۸۶ عبدالرسول قاسمی دانشگاه علامه طباطبائی
۸۷ علی قنبری دانشگاه تربیت مدرس
۸۸ حمید کردبچه دانشگاه الزهرا
۸۹ امیر کرمانی دانشگاه برکلی
۹۰ ادریس کریمی دانشگاه محقق
۹۱ زهرا کریمی موغاری دانشگاه مازندران
۹۲ سید ضیاءالدین کیاالحسینی  دانشگاه مفید
۹۳ محمدتقی گیلک  دانشگاه مازندران
۹۴ محمد رضا لطفعلی پور دانشگاه فردوسی مشهد
۹۵ علی ماهر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حوزه اقتصاد سلامت
۹۶ پرویز محمدزاده دانشگاه تبریز
۹۷ بایزید مردوخی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی
۹۸ سیدمحمدحسن مصطفوی  دانشگاه تربیت مدرس
۹۹ طهماسب مظاهری دانشگاه تهران
۱۰۰ شهرام معینی دانشگاه اصفهان
۱۰۱ سعید ملک الساداتی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۰۲ میرحسین موسوی دانشگاه الزهرا
۱۰۳ فرشاد مومنی دانشگاه علامه طباطبائی
۱۰۴ احمد میدری معاون سابق وزارت رفاه
۱۰۵ کرم میرزایی دانشگاه صنعت نفت
۱۰۶ حجت اله میرزایی دانشگاه علامه طباطبائی
۱۰۷ سید محمد باقر نجفی  دانشگاه رازی
۱۰۸ کامران ندری دانشگاه امام صادق
۱۰۹ شیرین نصرت‌نژاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز حوزه اقتصاد سلامت
۱۱۰ جابر نوروزی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۱۱ مسعود نیلی دانشگاه صنعتی شریف
۱۱۲ فرهاد نیلی مدرس دانشگاه صنعتی شریف
۱۱۳ بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبایی
۱۱۴ محمد هادیان دانشگاه علوم پزشکی ایران حوزه اقتصاد سلامت
۱۱۵ محمدرضا واعظ مهدوی دانشگاه شاهد
۱۱۶ محمود یوسفی دانشگاه علوم پزشکی تبریز حوزه اقتصاد سلامت
۱۱۷ محمدرضا یوسفی شیخ رباط دانشگاه مفید
۱۱۸ ایلناز ابراهیمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
۱۱۹ اعظم احمدیان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
۱۲۰ محمد ارباب افضلی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
۱۲۱ علی ارشدی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
۱۲۲ بهرنگ اسدی پژوهشگر اقتصاد مالی
۱۲۳ احسان اسدی پژوهشگر اقتصادی بازار سرمایه
۱۲۴ اکبر افتخاری پژوهشگر مالی
۱۲۵ حسین امیر رحیمی پژوهشگر اقتصادی
۱۲۶ سعید امیریان پژوهشگر اقتصادی
۱۲۷ حمید امین اسماعیلی  جهاد دانشگاهی
۱۲۸ عطااله بابایی پژوهشگر اقتصادی بازار سرمایه
۱۲۹ سید محمد بحرینیان پژوهشگر توسعه
۱۳۰ مهدی بختیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
۱۳۱ احسان برین پژوهشگر اقتصادی بازار سرمایه
۱۳۲ مجید بیک محمدلوئی پژوهشگر و مدرس اقتصاد
۱۳۳ ابوالفضل پاسبانی جهاد دانشگاهی
۱۳۴ معصومه پاشا پژوهشگر اقتصاد انرژی
۱۳۵ علیرضا توکلی کاشی پژوهشگر و کارشناس بازار سرمایه
۱۳۶ حسام جعفری ندوشن کارشناس بازار سرمایه
۱۳۷ هدایت حاتمی پژوهشگر و مدرس اقتصاد
۱۳۸ مهرداد حاجی‌زاده فلاح پژوهشگر علوم بانکی
۱۳۹ علی حجتی پژوهشگر اقتصادی
۱۴۰ سید حمید حسینی کارشناس بازار سرمایه
۱۴۱ زهرا خوشنود پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
۱۴۲ سعید درخشانی پژوهشگر مالی
۱۴۳ ناصر ذاکری پژوهشگر اقتصاد و روزنامه نگار
۱۴۴ محسن راجی اسدآبادی مدرس و پژوهشگر اقتصادی
۱۴۵ سهراب رستمی کیا پژوهشگر اقتصادی
۱۴۶ سارا رضایی میرقائد پژوهشگر اقتصاد محیط زیست
۱۴۷ امید رنجبر پژوهشگر و مدرس اقتصاد
۱۴۸ رسول رئیس جعفری پژوهشگر اقتصادی
۱۴۹ ژاله زارعی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
۱۵۰ حمید زمان‌زاده پژوهشکده پولی‌ و بانکی‌ بانک مرکزی
۱۵۱ عباس سلیمیان پژوهشگر اقتصادی
۱۵۲ علی سنگینیان پژوهشگر و کارشناس بازار سرمایه
۱۵۳ محسن سیروس پژوهشگر اقتصاد توسعه
۱۵۴ مهشید شاهچرا پژوهشکده پولی و بانکی‌ بانک مرکزی
۱۵۵ اسماعیل شجاعی پژوهشگر اقتصاد و رسانه
۱۵۶ سید محمد رضا شریفی پژوهشکده امام و انقلاب
۱۵۷ علی شمس اردکانی اقتصاددان حوزه انرژی
۱۵۸ مهراد عباد پژوهشگر اقتصادی
۱۵۹ علیرضا عبداله‌زاده پژوهشگر اقتصاد توسعه
۱۶۰ حشمت اله عسگری پژوهشگر و مدرس اقتصاد
۱۶۱ اصغر فخریه کاشان مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی
۱۶۲ علی فرزین پژوهشگر اقتصاد بیمه
۱۶۳ رضا کاشف پژوهشگر اقتصادی
۱۶۴ امین کاوئی پژوهشگر اقتصادی
۱۶۵ رضا مجیدزاده پژوهشگر اقتصادی
۱۶۶ حسن مقیمی اسفندآبادی پژوهشگر
۱۶۷ محمد ملانوری پژوهشگر اقتصادی
۱۶۸ بهنام ملکی پژوهشگر اقتصاد رسانه
۱۶۹ بهروز ملکی پژوهشگر اقتصاد مسکن
۱۷۰ حامد منجم پژوهشگر اقتصادی حوزه صندوق‌های بازنشستگی
۱۷۱ سید هادی موسوی نیک پژوهشگر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس
۱۷۲ محمد ناطقی پژوهشگر اقتصادی
۱۷۳ مهدی نجات نیا پژوهشگر اقتصادی
۱۷۴ کورش نظری پژوهشگر و مدرس اقتصاد
۱۷۵ ابراهیم نمدی پژوهشگر اقتصادی
۱۷۶ مریم همتی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
۱۷۷ سعیده هوشمند پژوهشگر اقتصادی
۱۷۸ اسداله الوندی زاده پژوهشگر اقتصادی و مالی بانک مسکن
۱۷۹ علی جعفری شهرستانی پژوهشگر اقتصاد
۱۸۰ مهدی رادمهر پژوهشگر اقتصاد

 

خبرهای مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا