خوزستان

بعثت یا باز شدن راهی نو!

بعثت یا باز شدن راهی نو!

دکتر حسن دادخواه
(عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه)

بعثت پیامبران از سوی پروردگار و با هر تحلیل و خوانش تازه ای از این موضوع، چیزی جز گشودن راهی تازه و نو برای شروعی بر پایان دادن به مسیر پیشین و بیرون آمدن از بن بست ها نیست.

با این رویکرد و باور، بعثت برای هر فرد و جامعه بلکه هر موجود زنده ای، امر حیاتی و ضروری است.
در دل مفهوم بعثت، خودآگاهی بر مسیر کنونی و پذیرش اشتباهات و آسیب های برآمده از آن نهفته است و افزون بر این، بعثت به دنبال راه گشایی و شکستن طلسم ایستایی است.

در دل مفهوم بعثت، وجود اراده بر تغییر سرنوشت و دوری گزیدن از سرسنگی و خودداری از پافشردن بر مسیرهای پیشین است.
آشکار است که بعثت، به نوعی زیر پا قراردادن خویشتن نیز هست. در دل بعثت، فروتنی شخصی و ترجیح منافع جمعی نهفته است.
استمرار بعثت پیامبران تا فرارسیدن ختم بعثت، گویای نو به نو شدن و هماهنگ شدن با مقتضیات و نیازهای نو و تازه جامعه بشری است. از این رو، بعثت های درون جامعه انسانی نیز، دنباله دار و نو به نو می گردد.

بعثت، جوامع را از حالت ایستایی و درجا زدن و خفگی و بسته شدن منافذ تنفس، رهایی می بخشد.
بعثت تنها یک امر آسمانی و از بالا به پایین نیست بلکه در دل بعثت، خودجوشی و تحرک و جنبش درونی و اراده بر گزیدن راهی نو به روشنی پیداست.

بر این پایه، بعثت گویی پایانی ندارد و تا دنیا دنیاست، جوامع انسانی نیازمند پیشرفت و دگرگون شدن و پشت سر انداختن موضوعات و باورهای آزموده شده اند.

پیام بعثت پیامبران برای جوامع انسانی، بالنده شدن و به ظهور و بروز رساندن داشته ها و توان هاست. بدون بعثت، همه چیز می میرد و هدر می رود.
بی اعتنایی از ضرورت بعثت درونی و عدم پذیرش اشتباهات، به معنای ناسپاسی از پروردگاری است که روز به روز، فردای جدیدی را برای آفریده هایش می خواهد!

خبرهای مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا