تحلیلصنفی

استقلال دانشگاه را به رسمیت بشناسید/

♦استقلال دانشگاه را به رسمیت بشناسید/

♦بالندگی و پیشرفت و توسعه علمی مستلزم به رسمیت شناختن استقلال کاری دانشگاه است؛ پس آن را به رسمیت بشناسید/

♦مسئولین به مهمترین وظیفه قانونى خویش، یعنی پاسدارى از نهاد علم و دانشگاه و تأمین فضاى مقتضاى گفت و گوى آزاد، ابراز عقیده، اندیشه‌ورزى و مواجهه با جریان‌هاى ضد علم و خرافه‌گرائى عمل کنند و روساى دانشگاه‌ها و سایر مدیران دانشگاهى را به انجام این وظایف ملتزم و متعهد سازند/

♦با پیگیرى و اقدام مؤثر در جهت رفع تضییقات و محرومیت‌هاى ایجاد شده براى جمعى از اعضاى هیات علمى و دانشجویان، زمینه براى تغییر فضاى امنیتى حاکم بر دانشگاه و ایجاد فضاى امن و آرام براى استاد و دانشجو و جلب مشارکت جمعى دانشگاهیان در جهت پیشبرد اهداف قانونى فراهم آید/

باسمه تعالی

اطلاعیه کانون صنفى استادان دانشگاهى ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلى جدید

کانون صنفى استادان دانشگاهى ایران، آغاز سال تحصیلى جدید را به عموم دانشگاهیان، بویژه به دانشجویان جدید تبریک مى‌گوید و امید آن دارد که این دوره یک ساله که از مهر شروع مى شود، مشحون از سرزندگى، نشاط علمى و جوشش و کوشش در طریق ارتقاء جایگاه دانش و دانشگاه و قرار گرفتن در مسیر توسعه علمى کشور باشد.

هرچند سال تحصیلى گذشته در شرایطى سپرى شد که براى دانشگاه و دانشگاهیان پر درد و رنج و پر آب چشم بود و آثار زخم گذشته همچنان بر پیکر دانشگاه و نهاد علم باقى است، با اینحال امید مى رود که تجربه تلخ گذشته، براى مقامات مسئول و غیر مسئول دخیل در ماجرا، حتى آنها که با سکوت خود چنین وضعیتى را براى جامعه علمى کشور رقم زدند، درس عبرتى باشد و در سال تحصیلى جدید به جبران مافات بکوشند و متذکر این نکته مهم باشند که سلطانى علم و علم سلطان معطوف به دانشگاهى است که در آن قبل از هر چیز امکان گفت و گوى آزاد و طرح نظر و اندیشه وجود داشته باشد و خرد و خردورزى محور اصلى مدیریت دانشگاه قرار گیرد. نباید فراموش کرد که در دنیای تحولات فناورانه امروز و آینده نقش دانشگاهها در هدایتگری کارشناسانه بسیار کلیدی است و باید با تمام وجود از جایگاه، استقلال و ماهیت علمی دانشگاه دفاع کرد.

در این راستا، کانون صنفى استادان دانشگاهى ایران، مسئولان ذىربط و دانشگاهیان را به رعایت نکات و توصیه‌هائى چند، دعوت مى‌کند:

١-به دانشجویان تازه وارد، که با گام نهادن به عرصه دانشگاه، غالبا زندگى جدیدى را در خارج از زادگاه خود و بدور از خانواده شروع مى‌کنند و زیست اجتماعى و فرهنگى خود را در سطحى فراتر و متفاوت‌تر ازگذشته تجربه مى‌کنند توصیه مى‌کنیم که از بدو ورود با هوشیارى و اعتماد به نفس و بهره‌گیرى از تجربه دانشجویان سا‌ل‌هاى بالاتر، نسبت به درک موقعیت جدید خود اقدام کنید؛ آئین نامه‌ها و شیوه‌نامه‌هاى آموزشى و منشور حقوق دانشجوئى را به دقت مطالعه کنید، تا به تبع آن بتوانید با آسودگى خاطر و برنامه‌ریزى حساب شده، مسیر صحیح و سنجیده آموزش دانشگاهى را در پیش بگیرید و حسب ضرورت و لزوم از حقوق آموزشى و صنفى خود دفاع کنید؛ تعامل با همکلاسى‌هاى خود، دانشجویان سال‌هاى بالاتر و حتى دانشجویان دیگر رشته‌هاى تحصیلى را به عنوان فرصتى مغتنم براى تجربه اندوزى و شناخت اجمالى و آشنائى با دیگر عرصه‌هاى علمى و تخصصى، مورد توجه قرار دهید؛ در کلاس درس با آمادگى کامل و فعالانه حاضر شوید و از طرح پرسش‌هائى که به ذهنتان خطور مى‌کند، غافل نشوید؛ و نهایت اینکه در تشکلهای مختلف علمى، فرهنگى، هنرى و صنفى دانشجوئى، حسب علائق و امکانات خود عضو شوید و از طریق انجام کارهاى گروهى، اخلاق گفت و گو و تعامل با دیگران را در کنار آموزش دانشگاهى تجربه کنید. در این مسیر عشق به کشور و مردم و مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری  و اصول کار جمعی در راستای توسعه کشور را هر گز فراموش نکنید.

٢-اعضاى هیات علمى که به جد چراغ راه آینده دانشجویان و به تبع آن عامل مؤثر بر توسعه علمى کشور محسوب مى‌شوند و به رغم محدودیت ها و کاستى‌هاى حاکم بر اداره دانشگاه مى‌کوشند تا دانشجویان را با دستاوردهاى روزآمد بشرى آشنا کنند و حقوق آن‌ها را محترم شمارند، بواقع مستحق تکریم، قدرشناسى و سپاسگزارى هستند.

از آن سو، هرگونه بى احترامى و سبک شمارى آنان، هرچند که گردى بر دامنشان نخواهد نشاند و از ارج و ارزششان نخواهد کاست، اما بطور قطع، موجبى براى خسران جامعه و تضعیف نهاد علم، به عنوان منشاء اقتدار و ارتقاء جایگاه کشور در دنیاى متحول کنونى، است. بخصوص که چشم امید جامعه نیز معطوف به اعضاى هیات علمى دانشگاهى است که در عین آموزش به فرزندان این مرز و بوم، با انجام پژوهش‎ها و اقدامات روشنگر خویش، هدایتگر جامعه و اقشار اجتماعى، براى بهسازى زیست‌بوم خود و تدبیرامور براى عبور از بحران‌هاى مختلف فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى باشند.

٣- تأمین این حد از انتظارات حداقلى جامعه دانشگاهى، بى‌تردید مستلزم برنامه‌ریزى دقیق و هدفمند ستاد آموزش عالى کشور، بویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، تحقیقات و فناورى و بهداشت است که اکثریت دانشگاه‌ها، اعضاى هیات علمى و دانشجویان را تحت پوشش خود دارند. با این حال کانون صنفى استادان دانشگاهى ایران از وزراى علوم، تحقیقات و فناورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، بنا بر وظایف قانونى و مسئولیت خطیرى که بر عهده گرفته اند، به جد مى‌خواهد که تمهیدات لازم را براى تأمین مطالبات زیر، به عنوان شروط لازم برای تحقق اهداف دانشگاه و نهاد علم فراهم آورند،

٣/١- با حضور فعالانه در جلسات شوراى عالى انقلاب فرهنگى، کمیسیون هاى ذى‌ربط مجلس شوراى اسلامى، جلسات هیات دولت و سایر مراجع سیاستگزارى و اجرائى به مهمترین وظیفه قانونى خویش، یعنی پاسدارى از نهاد علم و دانشگاه و تأمین فضاى مقتضاى گفت و گوى آزاد، ابراز عقیده، اندیشه ورزى و مواجهه با جریان هاى ضد علم و خرافه‌گرائى عمل کنند و روساى دانشگاه‌ها و سایر مدیران دانشگاهى را به انجام این وظایف ملتزم و متعهد سازند.

٣/٢- با پیگیرى و اقدام مؤثر در جهت رفع تضییقات و محرومیت هاى ایجاد شده براى جمعى از اعضاى هیات علمى و دانشجویان، زمینه را براى تغییر فضاى امنیتى حاکم بر دانشگاه و ایجاد فضاى امن و آرام براى استاد و دانشجو و جلب مشارکت جمعى دانشگاهیان در جهت پیشبرد اهداف قانونى فراهم آورند.

٣/٣-غفلت از جهان علم و قطع ارتباط علمى با مراکز علمى و دانشگاهى بین‌المللى، قطعا به ضعف کارکرد دانشگاه‌ها و تضعیف نهاد علم مى‌انجامد و جامعه و کشور را با خسران مواجه مى‌سازد. به این لحاظ بر وزراى علوم، تحقیقات و فناورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى فرض است که اقدامات لازم براى هموار کردن مسیر همکارى‌هاى علمى بین‌المللى دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایران با مراکز علمى و دانشگاه‌هاى معتبر بین‌المللى را در ردیف اولویت‌هاى کارى خود قرار داده و نسبت به رفع موانع موجود اقدام نمایند.

٣/۴-از جمله آسیب‌هایی که منجر به تضعیف نهاد علم و متوقف شدن موتور توسعه کشور می‌شود، بی‌تردید دخالت‌های نهادهای بیرونی در امور دانشگاه است که با کمال تأسف برخی نمونه‌های آنرا اخیراً شاهد بوده‌ایم. دانشگاه محیط علمی و آکادمیک است که با سازمان‌ها و نهادهای دیگر در کشور بسیار متفاوت است. بالندگی و پیشرفت و توسعه علمی مستلزم به رسمیت شناختن استقلال کاری دانشگاه است. پس آنرا به رسمیت بشناسید.

٣/۵- روند شتابان و روبه رشد مهاجرت فارغ التحصیلان و استادان دانشگاهی در چند سال اخیر روند نشان از سیاست‌گذاری‌های غلط و مخربی است که موجب صدمه شدید به معیشت و آرامش ذینفعان زیست‌بوم علمی کشور شده است و درصورت ادامه آن حاصلی جز ناکامی و شکست برای حکمرانان کشور نخواهد داشت چرا که اصلی‌ترین سرمایه این سرزمین در حال خروج از کشور است. پس باید بدون لحظه‌ای درنگ برای رفع این معضل حیاتی چاره‌اندیشی شود.

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران برای یکایک نکات مندرج در این اطلاعیه آماده همکاری و ارائه طریق است و در صورت تآمین این مطالبات، که از جمله حقوق اولیه نهاد علم محسوب است، به باور ما، جامعه علم دوست ایران نیز بطور کامل به کمک بر خواهد خاست و در مسیر ارتقاء جایگاه دانشگاه و نهاد علم از هرگونه حمایت مادى و معنوى ممکن دریغ نخواهد کرد.

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران                              

مهر ۱۴۰۲

خبرهای مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا