اخبار انجمن

ظرف کمتر از یک روز، تعداد اساتید امضاکنندۀ نامۀ محکومیت بازداشت دانشجویان و مطالبۀ آزادی آنها، به دو برابر افزایش یافت و از مرز ۴۰۰ نفر گذشت.

ظرف کمتر از یک روز، تعداد اساتید امضاکنندۀ نامۀ محکومیت بازداشت دانشجویان و مطالبۀ آزادی آنها، به دو برابر افزایش یافت و از مرز ۴۰۰ نفر گذشت/

اساتیدی از شهرها، رشته‌ها، دانشگاه‌ها و نسل‌ها و گرایشات مختلف این بیانیه را امضا کرده‌اند.

امضاکنندگان این بیانیه ضمن تمجید و دفاع از کنشگریِ عدالتخواهانه و آزادی‌خواهانۀ دانشجویان و ابراز نگرانی از سرنوشت و سلامت دانشجویان، خواستار آزادی دانشجویان بازداشتی شده‌اند و هشدار داده‌اند در صورت تداوم وضعیت فعلی دانشگاه به وضع معمول خود بازنخواهد گشت.

چهره‌هایی چون رضا فرجی‌دانا، حمید وحید دستجردی، محمود مروارید، یوسف اباذری، محمدستاری‌فر، سعیدمعیدفر، فرشاد مومنی، علی صابری تولایی، سارا شریعتی، علی شریفی زارچی، محمدحسین بادامچی، بهار فیروزآبادی، امیر مازیار، مصطفی معین، مقصود فراستخواه، عباس کاظمی، هادی خانیکی و محمد ملاعباسی این بیانیه را امضا کرده اند. اسامی امضاکنندگان در لینک پیوست آمده است.

متن نامه و اسامی امضاء کنندگان:

بسمه‌تعالی
متأسفانه یک‌بار دیگر شاهد آن هستیم که شنیده‌نشدن صدای بخش بزرگی از جامعه در ساختار حاکمیت و تداوم رویه‌ها و تصمیم‌های نادرست منجر به جریحه‌دار شدن وجدان جمعی، ریخته‌شدنِ خون افراد جامعه و عزادار شدن ملتِ ایران شده است. در این میان آنچه شگفتی‌آور است برخورد گسترده و بی‌ضابطه با دانشجویانی است که اعتراض خود را به ظلم و تلاشِ خود را برای تغییر ساختارها به شکل مسالمت‌آمیز و بدون کوچکترین تعرضی به اموال عمومی بیان کردند.
در فضای فعلی به باور ما، اعتراضِ دانشجویان به ظلم و رویه‌های غلط ساختاری، نشان‌دهندۀ تعهد اخلاقی، پویایی فضای دانشگاه و وفاداری دانشجویان به آرمان‌های گرانقدری چون ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی است. همگان باید وجود چنین دانشجویانی را که حاضرند برای دفاع از آزادی و عدالت و کرامت انسانی، از خودگذشتگی کرده و هزینه‌های آن را به جان بخرند قدر دانسته و در برابر کنشگریِ اخلاقی و انسانی آنها سرِ تعظیم فرود آوردند.
متأسفانه، شاهد آن هستیم که نه فقط حساسیت‌های اخلاقی و انسانی دانشجویان گرامی‌ داشته نمی‌شود به عکس با برخوردهای گسترده با آنان عملاً فضای دانشگاه دعوت به انفعال و بی‌تفاوتی می‌شود.
ما امضاکنندگان این بیانیه، فراگیرشدنِ بی‌تفاوتی و سکوت در فضای دانشگاه به دلیل ترس از هزینه‌های ابرازنظر و آرمان‌خواهی و ظلم‌ستیزی را خلاف ارزش‌های انسانی و اخلاقی و دینی می‌دانیم و ضمن دعوتِ همۀ همکاران به ابراز نظر و موضع‌گیری در دفاع از ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی، لازم می‌دانیم به مسئولیت اجتماعی خود در برابر بهترین دانشجویانمان در دانشگاه عمل کنیم.
به همین دلیل با توجه به التهاب کنونی فضای دانشگاه و نگرانی‌های بحق هم‌کلاسی‌ها و والدین و اساتید بازداشت‌شدگان از سرنوشت آنها و به ویژه با توجه به تجربه‌های قبلی برخورد با دانشجویان، شدیداً نگرانِ سلامت و سرنوشت دانشجویان بازداشت‌شده‌ایم و خواهان آزادی این دانشجویان و حضور آنها سرِ کلاس‌های درس در اسرع وقت هستیم. در غیر این صورت التهاب و نگرانی در فضای دانشگاه ادامه خواهد یافت و دانشگاه به فضای معمول خود باز نخواهد نگشت.
اسامی تعدادی از  امضاکنندگان نامه تا آخرین به روزرسانی به ترتیب حروف الفبا

۱. اباذری، یوسف / دانشگاه تهران

۲. ابری‌نیا، کارن / دانشگاه تهران
۳. احمدزاده، مهرداد / دانشگاه رازی کرمانشاه
۴. احمدی‌، محمدرضا / دانشگاه شهرکرد
۵. احمدی بروجنی، مهدی / دانشگاه صنعتی شریف
۶. احمدی‌پور، زهرا / دانشگاه تربیت‌مدرس
۷. اردلان، فرهاد/ دانشگاه صنعتی شریف
۸. اشجعی، مهدی / دانشگاه تهران
۹. افراخته، حسن / دانشگاه خوارزمی
۱۰. افشارنادری، افسر / دانشگاه جامع علمی‌کاربردی
۱۱. افشین، حسین / دانشگاه صنعتی شریف
۱۲. افضلی، داریوش / دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی صنعتی و فن‌آوری پیشرفته
۱۳. افضلی‌کوشا، علی / دانشگاه تهران
۱۴. افقه، مرتضی / دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۵. اکبری، محمود / دانشگاه صنعتی شریف
۱۶. اکبری نوری، رضا / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
۱۷. اکرمی، موسی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیفات تهران
۱۸. امیرکافی، مهدی / دانشگاه شهیدباهتر کرمان
۱۹. امیرشاهی، سیدحسین / دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲۰. امیری‌آرا، حسن / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
۲۱. امین، احمد / دانشگاه شهرکرد
۲۲. امین‌اسماعیلی، حمید/ هیئت علمی بازنشستۀ جهاد دانشگاهی
۲۳. امینی، کیوان / دانشگاه رازی کرمانشاه
۲۴. انواری، زهره / دانشگاه تهران
۲۵. امیر، آرمین / دانشگاه علامه طباطبایی
۲۶. ایرانپناه، نصرالله / دانشگاه اصفهان
۲۷. ایرانمنش، مهدی / دانشگاه صنعتی شاهرود
۲۸. ایرجی‌زاد، اعظم / دانشگاه صنعتی شریف
۲۹. ایزدی جیران، اصغر / دانشگاه تبریز
۳۰. ایمانی جاجرمی، حسین / دانشگاه تهران
۳۱. ابن‌الرسول، سیدمحمدرضا / دانشگاه اصفهان
۳۲. ابراهیمی‌مقدم، عباس / دانشگاه فردوسی مشهد
۳۳. اجتهادی، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
۳۴. اجلالی، پرویز / مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی
۳۵. اسلامی، شهلا / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
۳۶. اسماعیلی، رضا / دانشگاه علوم و فنون مازندران
۳۷. اعزازی، شهلا / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۳۸. امام، سیدعباس / دانشگاه شهیدچمران اهواز
۳۹. امامی، حسین / دانشگاه آزاد اسلامی واحد
۴۰. امامی، سیدجواد / دانشگاه علم و صنعت
۴۱. الفت، علی / دانشگاه تهران
۴۲. امیدی، رضا / دانشگاه تهران
۴۳. آریان‌راد، امین / دانشنامۀ جهان اسلام
۴۴. آزادی، علیرضا / دانشگاه تبریز
۴۵. آزادی، احسان / دانشگاه شیراز
۴۶. آقاابراهیمی، محمدرضا /دانشگاه بیرجند
۴۷. آقابابایی سامانی، کیوان / دانشگاه صنعتی اصفهان
۴۸. آقاجری، سیدجواد / دانشگاه شهید چمران اهواز
۴۹. آقایی، علیرضا / دانشگاه سیستان و بلوچستان
۵۰. آیتی، محسن / دانشگاه بیرجند
۵۱. بابایی‌زاده، مسعود / دانشگاه صنعتی شریف
۵۲. بادامچی، محمدحسین / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۵۳. باصری، حمید / دانشگاه نوشیروانی بابل
۵۴. باقرزاده مجتبی / دانشگاه صنعتی شریف
۵۵. باقری، خسرو / دانشگاه تهران
۵۶. بدری، سیدعلی / دانشگاه تهران
۵۷. بروجردی، اشرف / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۵۸. بمانیان، شهنار / دانشگاه اصفهان
۵۹. بنایی، علی / دانشگاه صنعتی شریف
۶۰. بنی‌هاشمی، سیدمحمدعلی / دانشگاه تهران
۶۱. بوستانی، داریوش / دانشگاه شهیدباهتر کرمان
۶۲. بهاری، علی‌اصغر / دانشگاه بوعلی‌سینای همدان
۶۳. بهرامی کمانگر، برزان / دانشگاه کردستان
۶۴. بهرک، بهنام / دانشگاه تهران
۶۵. پاشایی، محمدهادی / دانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل
۶۶. بشیریه، طهمورث / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۶۷. بیکران‌بهشت، حامد / مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۶۸. پازوکی، مهدی / سازمان برنامه – دانشگاه علامه‌طباطبایی
۶۹. پاکنژاد، مهراد / دانشگاه رازی کرمانشاه
۷۰. پرهام، محمد / دانشگاه آزاد بروجرد
۷۱. پناه‌بحق، بردیا / دانشگاه خوارزمی
۷۲. پورطاهری، رضا / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۷۳. پهلوانی، عباس / دانشگاه حکیم سبزواری
۷۴. پویا، اعظم / دانشگاه تهران
۷۵. پورنکی، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
۷۶. تابش، مسعود / دانشگاه تهران
۷۷. تأدیبی، وحید / دانشگاه رازی کرمانشاه
۷۸. تجلی، فؤاد / دانشگاه تهران
۷۹. ترابیان، مهدی / دانشگاه صنعتی شریف
۸۰. ترابی فارسانی، سهیلا / دانشگاه آزاد نجف‌آباد
۸۱. تسلیمی‌تهرانی، رضا / پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
۸۲. تقی‌یاره، فتانه / دانشگاه تهران
۸۳. ترکمنی‌آذر، فرح / دانشگاه شهید بهشتی
۸۴. تکلوزاده، میثم / دانشگاه شیراز
۸۵. تکیه، مهدی / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۸۶. تقوی، علی / دانشگاه مازندران
۸۷. تقویان، ناصرالدین علی / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۸۸. تنهای رشوانلو، فرهاد / دانشگاه خیام مشهد
۸۹. توحیدلو، سمیه / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۹۰. توکلی، الهام / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۹۱. جامی‌الاحمدی، مجید / دانشگاه بیرجند
۹۲. جاهد، مهران / دانشگاه صنعتی شریف

۹۳. جعفرزاده، فردین / دانشگاه صنعتی شریف

۹۴. جعفری، سیداکبر / دانشگاه صنعتی شریف
۹۵. جعفری، عبدالعباس / دانشگاه شیراز
۹۶. جعفری، زهرا / علوم پزشکی تبریز
۹۷. جعفریانی، حسن / دانشگاه بجنورد
۹۸. جمعه‌پور، محمود / دانشگاه علامه طباطبایی
۹۹. جوادپور، سیروس / دانشگاه شیراز
۱۰۰. جوادی، علی‌یار / دانشگاه تهران
۱۰۱. جوادی‌یگانه، محمدرضا / دانشگاه تهران
۱۰۲. جوکار، بهرام / دانشگاه شیراز
۱۰۳. چاپرک، علی / پژوهشگاه نیرو
۱۰۴. چینی‌چیان، مرتضی / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۱۰۵. حاجی‌علی‌لو، مسعود / دانشگاه تبریز
۱۰۶. حاجی‌رحیمی، محمود / دانشگاه کردستان
۱۰۷. حجت، مینو / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
۱۰۸. حسن‌زاده، اسماعیل / دانشگاه الزهرا
۱۰۹. حسنی، محمدرضا / دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۱۰. حسین‌خانی، علی / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
۱۱۱. حسین‌زادۀ ساداتی، جواد / دانشگاه کاشان
۱۱۲. حسینی بهشتی، سیدعلیرضا / دانشگاه تربیت‌مدرس
۱۱۳. حسینی، افضل‌السادات / دانشگاه تهران
۱۱۴. حسینی، حاتم / دانشگاه بوعلی‌سینای همدان
۱۱۵. حسینی، رادمرز / دانشگاه فسا
۱۱۶. حسینی، شکوه‌السادات / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱۱۷. حسینی، مالک / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
۱۱۸. حضرتی، حسن / دانشگاه تهران
۱۱۹. حقی، حسین / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایۀ زنجان
۱۲۰. حیدرزادگان، علیرضا / دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۲۱. حیدری، امیر / دانشگاه محقق اردبیلی
۱۲۲. حکیم‌آرا، محمدعلی / دانشگاه صدا و سیما
۱۲۳. خاتمی، فرید / دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
۱۲۴. خادملو، سمیه / دانشگاه انوشیروانی بابل
۱۲۵. خانیکی، هادی / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۱۲۶. خجسته‌فر، علی / دانشگاه تهران
۱۲۷. خداپرست، امیرحسین / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
۱۲۸. خدایاری، علی‌اصغر / دانشگاه تهران
۱۲۹. ختایی، محمود / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۱۳۰. خزایی، جهانگیر / دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۳۱. خزایی، شهرام / دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۲. خزایی، علی‌اشرف / دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۳۳. خلیلی، محسن / دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۴. خیری، بهرام / دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
۱۳۵. دادخواه، مریم / دانشگاه تهران
۱۳۶. دانشفر، نادر / دانشگاه راری کرمانشاه
۱۳۷. دلاوری، ابوالفضل / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۱۳۸. دولتشاهی، هوشنگ / دانشگاه تهران
۱۳۹. ذاکر، منوچهر / دانشگاه علوم پایۀ زنجان
۱۴۰. ذاکری، آرمان / دانشگاه تربیت‌مدرس
۱۴۱. ذاکری، یدالله / دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۴۲. ذیلابی، نگار / دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۳. رابعی، اردشیر / دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۴۴. رجبی مشهدی، حبیب / دانشگاه فردوسی مشهد
۱۴۵. راغب، محمد / دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۶. راستگومقدم، میترا / دانشگاه بیرجند
۱۴۷. راودراد، اعظم / دانشگاه تهران
۱۴۸. راهوار، سهراب / دانشگاه صنعتی شریف
۱۴۹. ربیعی، سیدمحمود / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۱۵۰. رجایی، بهزاد / دانشگاه صنعتی شریف
۱۵۱. رحمانی، جبار / مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۱۵۲. رحمانیان، داریوش / دانشگاه تهران
۱۵۳. رحمتی، محمدمهدی / دانشگاه گیلان
۱۵۴. رحیمی، آفرین / دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۵۵. رسایی، محمدرضا / دانشگاه تهران
۱۵۶. رشیدی، علیمحمد / دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۵۷. رضایی، احمد / دانشگاه مازندران
۱۵۸. رضایی داود / دانشگاه زنجان
۱۵۹. رضایی، محمد / دانشگاه آزاد شهرکرد
۱۶۰. رضایی، نجفعلی / دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۶۱. رعیتی، رجبعلی / دانشگاه مازندران
۱۶۲. رسولیان، مریم / دانشگاه علوم پرشکی ایران
۱۶۳. رشتیانی، گودرز / دانشگاه تهران
۱۶۴. رفیعی، حسن / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۱۶۵. رمضانی، احمد / دانشگاه صنعتی شریف
۱۶۶. رمضانی، شاپور / دانشگاه یاسوج
۱۶۷. روحانی، سیدمرتضی / دانشگاه فردوسی مشهد
۱۶۸. روشنفکر، پیام / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۱۶۹. رئیسی، فائز / دانشگاه شهرکرد
۱۷۰. زارع، محمد / دانشگاه آزاد شیراز
۱۷۱. زارعی، مینا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۱۷۲. زندرضوی، سیامک / دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۷۳. سادات سجادیه، نرگس / دانشگاه تهران
۱۷۴. سپنجی، امیر / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۱۷۵. ستاره‌دان، سیدکمال‌الدین / دانشگاه تهران
۱۷۶. ستاره‌فروزان، آمنه / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۱۷۷. ستاری‌فر، محمد / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۱۷۸. ستاری، رضا / دانشگاه مازندران
۱۷۹. سحابی، بهرام / دانشگاه تربیت‌مدرس
۱۸۰. سراج‌زاده، سیدحسین / دانشگاه خوارزمی
۱۸۱. سعیدی، علی‌اصغر / دانشگاه تهران
۱۸۲. سعیدی، مهدی / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
۱۸۳. سروری، رضا / دانشگاه صنعتی شریف
۱۸۴. سلیمانی دهکردی، کریم / دانشگاه شهید بهشتی

۱۸۵. سلیمانیه، مهدی / دانشگاه علم و فرهنگ

۱۸۶. سلیمی، علی / دانشگاه رازی کرماتشاه
۱۸۷. سمیعی، مرسده، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۱۸۸. سی‌سخت‌نژاد، سجاد / دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۸۹. سیما، سمیه / دانشگاه تربیت‌مدرس
۱۹۰. سینایی، وحید / دانشگاه فردوسی مشهد
۱۹۱. شارع‌پور، محمود / دانشگاه مازندران
۱۹۲. شاکری، آزاده / دانشگاه تهران
۱۹۳. شاهد، اتابک / دانشگاه تهران
۱۹۴. شریعتی، بهنام / دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۹۵. شریعتی، سارا / دانشگاه تهران
۱۹۶. شریف، مصطفی / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۱۹۷. شریفی زارچی، علی / دانشگاه صنعتی شریف
۱۹۸. شکربیگی، عالیه / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
۱۹۹. شکرچی، احمد / دانشگاه شهیدبهشتی
۲۰۰. شکوری‌راد، صدیقه / دانشگاه تهران
۲۰۱. شمس‌اللهی، محمدباقر / دانشگاه صنعتی شریف
۲۰۲. شیخ‌رضایی، حسین / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
۲۰۳. شیخی، محمدتقی / دانشگاه الزهرا
۲۰۴. شیخی، ارس / دانشگاه صنعتی شریف
۲۰۵. صابری تولایی، علی / دانشگاه امام صادق
۲۰۶. صالحی دزفولی، عبدالرحیم / دانشگاه تهران
۲۰۷. صالحیه، سالار / دانشگاه هنر و معماری پارس
۲۰۸. صحبت‌زاده، ذیهاب / دانشگاه سیستان و بلوچستان
۲۰۹. صحرایی، جلیل / دانشگاه رازی کرمانشاه
۲۱۰. صدری‌نیا، باقر / دانشگاه تبریز
۲۱۱. صفدری، محمد / دانشگاه صنعتی شریف
۲۱۲. صفری، سعید / دانشگاه تهران
۲۱۳. صفرزاده، حبیب‌الله / دانشگاه رازی کرمانشاه
۲۱۴. صمدی، هادی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
۲۱۵. صنیعی، محسن/ دانشگاه شهید چمران اهواز
۲۱۶. صنیعی‌منفرد، محمدعلی/ دانشگاه الزهرا
۲۱۷. صفاری، مهدی / دانشگاه سیستان و بلوچستان
۲۱۸. صفرزاده، حبیب‌الله / دانشگاه رازی کرمانشاه
۲۱۹. صوفی، رضا / دانشگاه تهران
۲۲۰. ظریفیان، غلامرضا / دانشگاه تهران
۲۲۱. طبایی، مهدی / جهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۲۲. طیبی، ساجد / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
۲۲۳. ظهوری زنگنه، بیژن / دانشگاه صنعتی‌ شریف
۲۲۴. عابدین‌پور، سعید / دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۲۲۵. عابدینی، محمدجواد / دانشگاه شیراز
۲۲۶. عادل، مریم / دانشگاه تهران
۲۲۷. عباسی، بابک/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
۲۲۸. عباسی، جواد / دانشگاه فردوسی مشهد
۲۲۹. عباسی، شهرام / دانشگاه فردوسی مشهد
۲۳۰. عباسی‌نژاد، حسین / دانشگاه تهران
۲۳۱. عبداللهی، حسین / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۲۳۲. عبداللهی، فرشید / دانشگاه شیراز
۲۳۳. عبداللهی، محمد / دانشگاه یاسوج
۲۳۴. عدالت‌نژاد سعید / بنیاد دائره‌المعارف اسلامی
۲۳۵. عرب، حسینعلی / دانشگاه تهران
۲۳۶. عربستانی، مهرداد / دانشگاه تهران
۲۳۷. عسگری، سیروس / دانشگاه صنعتی شریف
۲۳۸. عشقی، کورش / دانشگاه صنعتی‌شریف
۲۳۹. علم، محمدرضا / دانشگاه شهیدچمران اهواز
۲۴۰. علوی‌پور، محسن / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۲۴۱. علیا، مسعود / دانشگاه هنر
۲۴۲. علیایی‌مقدم، مهدی / دانشگاه تهران
۲۴۳. علی‌بیگی، سجاد / دانشگاه رازی کرمانشاه
۲۴۴. علیخواه، فردین / دانشگاه گیلان
۲۴۵. علیزاده، عبدالحمید / دانشگاه الزهرا
۲۴۶. علیشاهی، کسری / دانشگاه صنعتی شریف
۲۴۷. غفاری، غلامرضا / دانشگاه تهران
۲۴۸. غلامعلی فلاح، محمد / دانشگاه تهران
۲۴۹. فاضلی، رضا / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
۲۵۰. فاضلی، نعمت‌الله / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۲۵۱. فتح‌اللهی، جمال / دانشگاه رازی کرمانشاه
۲۵۲. فتوحی، محمد / دانشگاه رازی کرمانشاه
۲۵۳. فتوحی، مرتضی / دانشگاه صنعتی شریف
۲۵۴. فدایی، حمیدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
۲۵۵. فراستخواه، مقصود / مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
۲۵۶. فراهانی، مجید / دانشگاه معماری و هنر پارس
۲۵۷. فرائی، زهرا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۲۵۸. فرجی‌دانا، رضا / دانشگاه تهران
۲۵۹. فرداد، عباس‌علی / دانشگاه علم و صنعت
۲۶۰. فردمنش، مهدی / دانشگاه صنعتی شریف
۲۶۱. فرشته‌حکمت، فرشاد / دانشگاه تهران
۲۶۲. فرهانیه، بیژن / دانشگاه صنعتی شریف
۲۶۳. فرهمند، فرزام / دانشگاه صنعتی شریف
۲۶۴. فریدزاده، سارا / دانشگاه تهران
۲۶۵. فصیحی، سیمین / دانشگاه الزهرا
۲۶۶. فضلی، حسین / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایۀ زنجان
۲۶۷. فضلی، رز / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۲۶۸. فضلی، محمدامین / دانشگاه صنعتی شریف
۲۶۹. فولادیان، مجید / دانشگاه فردوسی مشهد
۲۷۰. فنایی، حمیدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
۲۷۱. فیروزآبادی، بهار / دانشگاه صنعتی شریف
۲۷۲. قاسمی، رضا / دانشگاه مازندران
۲۷۳. قاسم‌ثانی، غلامرضا / دانشگاه صنعتی شریف
۲۷۴. قادری، سیدفرید / دانشگاه تهران
۲۷۵. قائدی، یحیی / دانشگاه خوارزمی
۲۷۶. قبادی، سیروس / دانشگاه رازی کرمانشاه

۲۷۷. قدیری معصوم، مجتبی/ دانشگاه تهران

۲۷۸. قدیمی قیداری، عباس / دانشگاه تبریز
۲۷۹. قربان‌زاده‌مقدم، علی / دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۲۸۰. قیومی بیدهندی / مهرداد / دانشگاه شهید بهشتی
۲۸۱. کازرونی، مهرداد / دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی
۲۸۲. کاشی، محمدجواد / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۲۸۳. کاظمی‌بانه، محمدظاهر / دانشگاه کردستان
۲۸۴. کرمی مجومرد، آسیه / دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۲۸۵. کرمی محمدی، رضا / دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی
۲۸۶. کریمی‌پور، وحید / دانشگاه صنعتی شریف
۲۸۷. کاظمی، عباس، / مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۲۸۸. کاظمی، محمدتقی / دانشگاه صنعتی شریف
۲۸۹. کمالجو، مصطفی / دانشگاه مازندران
۲۹۰. کولایی، الهه / دانشگاه تهران
۲۹۱. کریمی، جلیل / دانشگاه رازی کرمانشاه
۲۹۲. کریمی، داود / دانشگاه تهران
۲۹۳. کریمی، زهرا / دانشگاه مازندران
۲۹۴. کریمی، محمود / دانشگاه شیراز
۲۹۵. کریمی دوستان – غلامحسین / دانشگاه تهران
۲۹۶. کلاهی، رضا / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۲۹۷. کمالی، خسرو / دانشگاه زنجان
۲۹۸. کیا، حامد / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۲۹۹. کیخایی، آیدین / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۳۰۰. گلستانی، سیدجمال‌الدین / دانشگاه صنعتی شریف
۳۰۱. گویا، زهرا / دانشگاه شهید بهشتی
۳۰۲. ماحوزی، رضا / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۳۰۳. مازیار، امیر / دانشگاه هنر
۳۰۴. مالمیر، مهدی / دانشگاه بهشتی
۳۰۵. مبلغ، سیده‌زهرا / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۳۰۶. مجتهدزاده، روح‌الله / دانشگاه شهیدچمران اهواز
۳۰۷. مجتهد سلیمانی، ابوالحسن / دانشگاه خوارزمی
۳۰۸. محبی، مسعود / دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی
۳۰۹. محسنی، علی‌اکبر / دانشگاه رازی کرمانشاه
۳۱۰. محمدامینی، میثم / دانشگاه شهید بهشتی
۳۱۱. محمدی، حبیب‌الله / دانشگاه کردستان
۳۱۲. محمدی، سهیل / دانشگاه تهران
۳۱۳. محمدی، علیرضا / دانشگاه شهرکرد
۳۱۴. محمدی، مریم / دانشگاه بوعلی‌سینای همدان
۳۱۵. محمدی، مهران / دانشگاه بجنورد
۳۱۶. محمدی‌فر، یعقوب / دانشگاه بوعلی‌‌سینای همدان
۳۱۷. مختاری، حسین / دانشگاه صنعتی شریف
۳۱۸. مرادی، مجید/ دانشگاه تهران
۳۱۹. مرادی، علیرضا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایۀ زنجان
۳۲۰. مرشدی، ابوالفضل / دانشگاه یزد
۳۲۱. مروارید، محمود / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
۳۲۲. مستغنی، علیرضا / دانشگاه هنر
۳۲۳. مسعودی، شیوا / دانشگاه تهران
۳۲۴. معتمدی، بشیر / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۳۲۵. معصومی‌راد، رضا / دانشگاه گیلان
۳۲۶. محمدرفیعی، فرشید / دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۳۲۷. محمدی، ذکرالله / دانشگاه الزهرا
۳۲۸. محمودی، انور / دانشگاه کردستان
۳۲۹. مقیمی عراقی، سامان / دانشگاه صنعتی شریف
۳۳۰. معارف، مجید / دانشگاه تهران
۳۳۱. معاضدی، احمدعلی / دانشگاه شهید چمران اهواز
۳۳۲. معظمی، دارا / دانشگاه تهران
۳۳۳. معیدفر، سعید / دانشگاه تهران
۳۳۴. معین، مصطفی / دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳۳۵. مفتخری، حسین / دانشگاه خوارزمی
۳۳۶. مقدس‌جعفری، محمدتقی، دانشگاه فردوسی مشهد
۳۳۷. ملازاده، کاظم / دانشگاه بوعلی‌سینای همدان
۳۳۸. ملاعباسی، محمد / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۳۳۹. ملکی، مانیا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایۀ زنجان
۳۴۰. منتظرقائم، مهدی / دانشگاه تهران
۳۴۱. منصوری، مجتبی، دانشگاه نوشیروانی بابل
۳۴۲. منصوری بیر جندی، محمدعلی / دانشگاه سیستان و بلوچستان
۳۴۳. منوری، نوح / دانشگاه تهران
۳۴۴. موسوی، حمزه / دانشگاه رازی کرمانشاه
۳۴۵. موسی‌خانی، محمد / دانشگاه تهران
۳۴۶. مومنی، فرشاد / دانشگاه علامه طباطبایی
۳۴۷. مهدی‌پور، حسن / پژوهشکدۀ امام‌خمینی و انقلاب اسلامی
۳۴۸. مهرمحمدی، محمود / دانشگاه تربیت‌مدرس
۳۴۹. میراب‌زاده، آرش / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۳۵۰. میرزایی، حجت‌الله/ دانشگاه علامه طباطبایی
۳۵۱. میرزایی، حسین / دانشگاه تهران
۳۵۲. مصباحیان، حسین / دانشگاه تهران
۳۵۳. منتخب، افشین / دانشگاه شیراز
۳۵۴. منوچهری، عباس / دانشگاه تربیت‌مدرس
۳۵۵. موحد، خلیل / دانشگاه فرهنگیان بوشهر
۳۵۶. موحدی، محمدرضا / دانشگاه علوم پایۀ زنجان
۳۵۷. موحدیان، حمید / دانشگاه صنعتی شریف
۳۵۸. موسوی، میرطاهر / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۳۵۹. موسوی‌نیا، سیدمهدی / دانشگاه نیشابور
۳۶۰. مؤمنی، امیر / دانشگاه زنجان
۳۶۱. مهدوی، ابوالقاسم / دانشگاه تهران
۳۶۲. میرسلطانی، شهربانو / دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
۳۶۳. میرموسوی، سیدعلی / دانشگاه مفید قم
۳۶۴. میلانی، ندا / دانشگاه تهران
۳۶۵. نجاتی حسینی، سیدمحمود / دین‌پژوه(دانشگاه آزاد اسلامی)
۳۶۶. نجفی، سیدمحمدباقر / دانشگاه رازی کرمانشاه

۳۶۷. نجفی، مهنام / دانشگاه شهید بهشتی

۳۶۸. نریمانی، زهرا / دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم‌پایۀ زنجان
۳۶۹. نشاط، محمد / دانشگاه تهران
۳۷۰. نصرتی، روح‌الله / دانشگاه تهران
۳۷۱. نصیری، میثم / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
۳۷۲. نصیری کناری، معصومه / دانشگاه صنعتی شریف
۳۷۳. نظری، علیمحمد / دانشگاه اراک
۳۷۴. نظری، فریبا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایۀ زنجان
۳۷۵. نفیسی، نهال / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۳۷۶. نقدی، اسدالله / دانشگاه بوعلی‌سینای همدان
۳۷۷. نوابی شیرازی، زین‌العابدین، دانشگاه تهران
۳۷۸. نورزاد، رضا / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۳۷۹. نوری زنوز، محمد / دانشگاه تهران
۳۸۰. نوری‌نیا، حسین / پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی
۳۸۱. نیکنام، اسدالله / دانشگاه فردوسی مشهد
۳۸۲. نیکنام، زهرا / دانشگاه خوارزمی
۳۸۳. وامقی، مروئه / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۳۸۴. وحید، هادی / دانشگاه شهید بهشتی
۳۸۵. وحید دستجردی، حمید / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
۳۸۶. ورمزیار، محسن / دانشگاه صنعتی‌شریف
۳۸۷. وفاپور، حسین / جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
۳۸۸. وفایی، فرهاد / دانشگاه کردستان
۳۸۹. وکیلی صادقی، محسن / دانشگاه علوم پزشکی بابل
۳۹۰. وکیلیان، حسن / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۳۹۱. ولی‌پور، حمیدرضا / دانشگاه شهیدبهشتی
۳۹۲. ولی‌زاده، علیرضا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
۳۹۳. هادی‌زنوز، بهروز / دانشگاه علامه‌طباطبایی
۳۹۴. هاشمی، سیدرضا / دانشگاه رازی
۳۹۵. هاشمی‌مطلق، قدرت‌الله / دانشگاه تهران
۳۹۶. هرمزی‌نژاد، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
۳۹۷. یارمحمد توسکی، مریم / دانشگاه آزاد اراک
۳۹۸. یزدان‌شناس، حسین / دانشگاه دامغان
۳۹۹. یزدانی، سهراب / دانشگاه خوارزمی
۴۰۰. یزدانی، ناصر / دانشگاه تهران
۴۰۱. یزدانی‌نسب، محمد / دانشگاه شهید بهشتی
۴۰۲. یغمایی، ابوتراب / دانشگاه شهید بهشتی
۴۰۳. یوسفی، تورج / دانشگاه رازی کرمانشاه
۴۰۴. یوسفی، لیلا / دانشگاه تهران
۴۰۵. یوسفی‌فر، شهرام / دانشگاه تهران
امضاء اساتد کماکان ادامه دارد.
لینک امضای بیانیه در ادامه آمده است:

https://forms.gle/8wK76DLGVfSLDzSE7

خبرهای مشابه

‫۶۳ دیدگاه ها

 1. سلام، متاسفانه لینک امضا بیانه قابل دسترسی نیست. آیا امکان دارد از این طریق نام اینجانب بعنوان امضا کننده نامه اضافه شود
  محمود دانشور کاخکی
  دانشگاه فردوسی مشهد

  1. سلام
   با متن بیانیه موافقم. لطفا نام من به امضا کنندگان اضافه شود.

   محمدعلی شاه حسینی، دانشگاه تهران

   1. الطفا نام اینجانب را اضافه کنید متن معقول و مثبتی است دستگیری وسیع دانشجویان منجر به التهاب بیشتر جامعه می‌شود و بسیار مخر ب است.لطفا نام اینجانب را اضافه کنید دکتر نسرین یزدانی دانشگاه علم پزشکی تهران

 2. با بیانیه موافقم اما نتوانستم امضا کنم لطفا در صورت امکان نام اینجانب را اضافه کنید
  محمد جواد صافیان دانشگاه اصفهان

  1. من دکترای علوم سیاسی ام کدام استاد راضی است کسی با هر عنوان و القاب اموال عمومی را آتش بکشد و به مقدسات توهین کند و با دشمنان قسم خورده در یک جبهه قرار گیرد آزاد است والا اعتراض در قانون اساسی هم آزاد است

 3. سلام،
  لطفا اسم ما را به این بیانیه اضافه کنید.

  زهره خسروی
  دانشگاه الزهرا

  علیرضا خسروی
  دانشگاه تهران

 4. لیست اسامی امضاکننده نامه ظاهرا از صبح دیروز به‌روز نشده است.
  بنده نیز این نامه را امضا کردم.
  مهدی شامی زنجانی
  دانشگاه تهران

 5. سلام
  لطفا عنوان خبر را با امضاهای روز جمعه بروزرسانی کنید. تعداد امضاها از ۹۰۰ گذشته است و متاسفانه خبر امضای تنها ۴۰۰ نفر در حال چرخش در شبکه‌های اجتماعی یر اساس لینک این خبر است.
  مهدی شامی زنجانی
  دانشگاه تهران

 6. درود بر این اساتید مسولیت پذیر خصوصا اساتید پرشمار دانشگاه رازی کرمانشاه…
  زنده و پاینده ایران.

 7. بنده هم نمی توانم امضا را درج کنم. لطفا اضافه کنید.
  ابراهیم سلیمی کوچی
  دانشگاه اصفهان

 8. سلام بر شما،
  با این بیانیه موافقم.
  متأسفانه هرقدر تلاش کردم امضای من ثبت نمی شود.
  لطفا نام بنده را هم به این فهرست بیفزایید و مشکل ثبت امضا را نیز برطرف کنید.

 9. با این بیانیه موافقم و درخواست ثبت امضا دارم.
  علی اصغر باباصفری
  دانشگاه اصفهان

 10. با سلام،

  امروز بیانیه را امضا کردم، اما نامم در فهرست جدید نیست. لطفا کنترل فرمایید.

  سعید رضوانی
  دانشگاه شهید بهشتی

 11. درود بر شما،
  امضا کردم ولی اسمم اضافه نشده است.
  لطفا اسم بنده را اضافه کنید.
  مهدی حکمی شلمزاری- دانشگاه شهید چمران اهواز
  سپاس

 12. با سلام و احترام
  لطفا اجازه دهید قسمت امضا فعال باقی بماند. بسیاری از همکاران موفق به تایید و امضاء بیانیه نشده اند.
  احمد رضا صاعدی
  دانشگاه اصفهان

 13. سلام
  با بیانیه نه فقط اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان که عموم مردم موافقن ، کاش یجوری بود عوام هم میتونستن امضا کنن ، به هر حال لینک امضا رو درست کنید که حداقل آمار امضای اساتید بالا بره
  با تشکر

 14. با این بیانیه کاملا موافقم…این دانشجویان سرمایه های اصلی کشور عزیز ما هستند

 15. با درود و احترام
  از زمان نشر بیانیه با وجود تلاش زیاد، سامانه امضا باز نمیشود. خواهشمند است نام بنده را نیز به فهرست امضا کنندگان بیفزایید. با سپاس
  اصغر میرفردی
  هیات علمی دانشگاه شیراز

 16. چرا لینک رو مسدود کردید ؟؟؟..من هم به عنوان معلم ابتدایی با ۲۰سال سابقه با بیانیه موافقم ..اونا بچه های منن.از همشون حمایت میکنم وتا آخر مسیر در کنارشون هستم..

 17. سلام هر فرد چه استاد چه دانشجو چه معلم چه دانش آموز هرگونه تخلف کرده باید طبق قانون برخورده بشه هیچ فرقی با سایر اقشار جامعه ندارند.

  1. با سلام و تشکر
   متاسفانه مهلت امضاء به پایان رسیده است.
   متولیان کمپین نیز برای جمع آوری امضاء زیر فشار فراوان بودند.

 18. با متن فوق موافقم. متاسفانه لینک امضا باز نمی شود. بنده را هم اضافه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا