سیاسی

نامه سرگشاده گروهی از دانشگاهیان ایران به اندیشمندان و دانشگاهیان جهان

نامه سرگشاده گروهی از دانشگاهیان ایران به اندیشمندان و دانشگاهیان جهان

«نامه سرگشاده گروهی از دانشگاهیان ایران به اندیشمندان و دانشگاهیان جهان» در پلتفورم کارزار به آدرس زیر منتشر شد:

https://www.karzar.net/89982

دانشگاهیان محترم میتوانند برای تکمیل امضاء خود به آدرس فوق مراجعه کنند. همچنین متن نامه به زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسه در حال تدوین و انتشار است.

متن نامه به شرح زیر است:

اندیشمندان همه کشورهای جهان، همان گونه که انتظار می رود، پیشتاز حقیقت خواهی، عدالت و خردورزی هستند. ما گروهی از دانشگاهیان ایران به عنوان بخشی از جامعه علمی جهانی، همراه با محکوم کردن هر گونه کاربست خشونت علیه غیرنظامیان، از سوی طرف های درگیر در جنگ خونین غزه، از همه اندیشمندان جهان، به ویژه اندیشمندان کشورهایی که نقش موثری در پیشبرد کاروان علم در دوران کنونی دارند، برای توقف کشتار وحشیانه غیرنظامیان، به ویژه کودکان، زنان و بیماران و جلوگیری از جنایت های ضدبشری در غزه، کمک درخواست می کنیم.

تجربه خونبار چندین دهه ستیزش های پایدار در خاور میانه، گواه آن است که با تداوم اشغال‌گری و بدون به رسمیت شناختن و تحقق بخشیدن به حق تردیدناپذیر ملت فلسطین در تشکیل دولت مستقل و امن مورد نظرخود در سرزمین فلسطین، امنیت و ثبات در منطقه حاکم نمی‌شود. ما از همه اندیشمندان، به ویژه دانشگاهیان کشورهایی که بدون پشتیبانی پایدار دولت های آنها، این جنایت‌ها و بی اعتنایی‌ها به تصمیم های مجامع جهانی نمی‌توانست صورت گیرد، انتظار داریم بر پایه قواعد حقوقی مسلم، دولت‌های پشتیبان و موثر در نادیده انگاری حق طبیعی مردم فلسطین را از تداوم این روند پرهیز دهند.

ما در درجه نخست، خواستار تلاش همه اندیشمندان برای تحقق آتش بس فوری و توقف کشتار انسان ها و فجایع جاری در غزه هستیم. سپس برای حل و فصل اساسی این منازعه، با توجیه، تشویق و فشارآوردن بر دولت های حاکم بر کشور های خود، آنها را وادار سازند برای به رسمیت شناختن حق تشکیل دولت مستقل فلسطینی و اقدام های موًثر با تضمین های بین المللی، از راه فعال ساختن شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل بکوشند.

ما به سهم خود در این تلاش صلح سازانه همراه و هم کنش شما خواهیم بود.

کسانی که تاکنون نامه دانشگاهیان در مورد غزه را امضا کرده اند:

۱- نجفقلی حبیبی، دانشگاه تهران ۲- مصطفی معین، علوم پزشکی تهران ۳- فخرالدین دانش آشتیانی ۴- جعفر توفیقی، دانشگاه تربیت مدرس ۵- غلامرضا ظریفیان، دانشگاه تهران ۶- علی محمد حاضری، دانشگاه تربیت مدرس ۷- حسین سراج زاده، دانشگاه خوارزمی ۸- الهه کولایی، دانشگاه تهران ۹- هادی خانیکی، دانشگاه علامه ۱۰- محمد ستاری فر، دانشگاه علامه ۱۱- محسن صنیعی، دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۲- محمود صادقی، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳- سید کاظم اکرمی، دانشگاه خوارزمی ۱۴- رضا فرجی دانا، دانشگاه تهران ۱۵- غلامرضا غفاری، دانشگاه تهران. ۱۶- شاهرخ محمد بیگی ، دانشگاه شیراز ۱۷- خسرو کمالی سروستانی، دانشگاه زنجان ۱۸- فرهاد رحمتی، دانشگاه امیر کبیر ۱۹- علی اصغر صیفی کار، دانشگاه امیر کبیر ۲۰- احمد نور بالا، علوم پزشکی تهران ۲۱- عبدالعلی شرقی، دانشگاه شهید بهشتی ۲۲- مهدی کشمیری، دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۳- سید علی محمودی، دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه ۲۴- ابراهیم شیخ، سازمان مدیریت صنعتی ۲۵- محمدعلی صنیعی منفرد، دانشگاه الزهراء ۲۶- سعید معیدفر، دانشگاه تهران ۲۶- حسن جعفریانی، دانشگاه بجنورد ۲۸- امیر ستاری، دانشگاه پیام نور ۲۹- حسین عباسی نژاد، دانشگاه تهران ۳۰- علی محقر، دانشگاه تهران ۳۱- علی اصغر خدایاری، دانشگاه تهران ۳۲- رضا رستمی، دانشگاه تهران ۳۳- گودرز رشتیانی، دانشگاه تهران ۳۴- ابراهیم واشقانی فراهانی، دانشگاه تربیت مدرس ۳۵- عباس امام، دانشگاه شهید چمران اهواز ۳۶- عبدالمهدی معرف زاده، دانشگاه شهید چمران اهواز ۳۷- مهناز کسمتی، دانشگاه شهید چمران اهواز ۳۸- سید حسین حسینی، دانشگاه تهران ۳۹- علی رضا مرادی، دانشگاه خوارزمی ۴۰- مختار جلالی جواران، دانشگاه تربیت مدرس ۴۱- نورمحمد تربتی نژاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۴۲- سیاوش کسرایی، صنعتی امیر کبیر ۴۳- علی تقوی، دانشگاه مازندران ۴۴- سید عطااله سیادت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ۴۵- لطف اله خواجه پور، دانشگاه شهید چمران اهواز ۴۶- مهدی قمشی، دانشگاه شهید چمران اهواز ۴۷- محمدرضا آقاابراهیمی، دانشگاه بیرجند ۴۸- محمدنقی فراهانی، دانشگاه خوارزمی ۴۹- مجید مرادی، دانشگاه تهران ۵۰‌-حمیدرضا عزیزی ، دانشگاه شهر کرد ۵۱- عزیزالله تاجیک اسمعیلی، دانشگاه خوارزمی ۵۲- زهرا کریمی، دانشگاه مازندران ۵۳- بهزاد سلطانی، دانشگاه کاشان ۵۴- فرامرز اکرمی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۵۴- محمدتقی صالحی، دانشگاه علم و صنعت ۵۵- سیاوش خرسندی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۵۶- مهران محمدی، دانشگاه بجنورد ۵۷- وحید احمدی، دانشگاه تربیت مدرس ۵۸- سید علی اکبر صفوی، دانشگاه شیراز ۵۹- محسن بهشتی سرشت، دانشگاه بین الملل امام خمینی، قزوین ۶۰- فرهاد درویشی، دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین ۶۱- محسن محمدزاده، تربیت مدرس ۶۲- فرهنگ عباسی، صنعتی سهند تبریز ۶۳- احمد امین، دانشگاه شهرکرد ۶۴- علی محدث، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۶۵- سید احمد معتمدی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۶- صادق زیبا کلام، دانشگاه تهران ۶۷- محمد رضا صلح جو، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ۶۸-محمد تلافی نوغانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ۶۹- فرامرز میرزایی، دانشگاه تربیت مدرس ۷۰- حمید امین اسماعیلی، جهاد دانشگاهی ۷۱- جواد اطاعت، دانشگاه شهید بهشتی ۷۲- حسن خوش قلب، دانشگاه صنعتی شاهرود ۷۳- صادق حقیقت، پژوهشکده امام خمینی ۷۴- تقی آزاد ارمکی، دانشگاه تهران ۷۵- منصور افشار محمدیان، دانشگاه گیلان ۷۶- داود کریمی، دانشگاه تهران ۷۷- حسینعلی عرب، دانشگاه تهران ۷۸- علی یوسفی، دانشگاه فردوسی مشهد ۷۹- رضا امرالهی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۸۰- محمدجعفرحبیب زاده، دانشگاه تربیت مدرس ۸۱- داوود سلیمانی، دانشگاه تهران ۸۲- امیرحسین شیروی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول ۸۳- حسن دقیق، دانشگاه کاشان ۸۴- مرضیه موسوی خامنه، دانشگاه الزهرا ۸۵- غلامرضا زکیانی، دانشگاه علامه طباطبایی ۸۶- محمدجواد نجفی، دانشگاه قم ۸۷- مریم شعبانزاده، دانشگاه سیستان و بلوچستان ۸۹- منصور سیاری، دانشگاه شیراز ۹۰- خبات نسایی، دانشگاه کردستان ۹۱- شهره فاطمی، دانشگاه تهران ۹۲- کارن ابری نیا، دانشگاه تهران ۹۳- بهروز ارباب شیرانی، دانشگاه صنعتی اصفهان ۹۴- محمد حسین ودیعی. دانشگاه فردوسی مشهد ۹۶- جلال جلالی زاده، دانشگاه تهران ۹۵- محمدرضا ظفرقندی، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۶- سید رضا رئیس کرمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۷- مجتبی قدیری معصوم، دانشگاه تهران ۹۸- محمد میرزایی، دانشگاه تهران ۹۹- غلامحیدر ابراهیم بای سلامی، دانشگاه تهران ۱۰۰-علی ساعی، دانشگاه تربیت مدرس ۱۰۱- محمد جواد منعم، دانشگاه تربیت مدرس ۱۰۲- حسین عسکریان، دانشگاه امیرکبیر ۱۰۳- فاطمه مهاجرانی، دانشگاه ارشاد دماوند ۱۰۴- محمد حسین شریف زادگان، دانشگاه شهید بهشتی ۱۰۵- ژاله حساس خواه، دانشگاه گیلان ۱۰۶- محمدرضا حاتمی، دانشگاه تهران ۱۰۷- محسن رنانی، دانشگاه اصفهان ۱۰۸- محمدعلی ریاحی، دانشگاه تهران ۱۰۹- علی اکبر بهجت نیا ، دانشگاه شیراز ۱۱۰- فاطمه رحیمی اجدادی، دانشگاه گیلان ۱۱۱- علیرضا سبحانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۱۲- علی ملک پور، دانشگاه آزاد اسلامی ۱۱۳- ناصر صفری، دانشگاه شهید بهشتی ۱۱۴- سمیه محمدی، دانشگاه گیلان ۱۱۵- محمدحسین قائمی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ۱۱۶- زهره آقاجری، دانشگاه فرهنگیان ۱۱۷- محمدجواد حضوری، دانشگاه پیام نور ۱۱۸- فاطمه راکعی، دانشگاه الزهراء ۱۱۹- سعید بیگدلی، دانشگاه تربیت مدرس ۱۲۰- غلامحسین غلامحسین زاده، دانشگاه تربیت مدرس ۱۲۱_ علی اصغر مریدی فریمانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۲۲- محمدرضا بخشی محبی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۲۳- دکتر محمد عابدی، دانشگاه فردوسی مشهد ۱۲۴- دکتر قدیر فیروزنیا، دانشگاه پیام نور ۱۲۵- مرتضی ممویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ۱۲۶- احمد محقر، دانشگاه فردوسی مشهد ۱۲۷- محمد کافی، دانشگاه فردوسی مشهد ۱۲۸- عبدالرضا جوان جعفری، دانشگاه فردوسی مشهد ۱۲۹- حبیب رجبی مشهدی، دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۰- جواد عباسی، دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۲- حسین عشقی، دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۲- محمدعلی غلامی نژاد، دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۳- سید جواد آقاجری، دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۴- محمدحسین پناهی، دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۵- حمیدرضا جلایی پور، دانشگاه تهران ۱۳۶- ناصر براتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ۱۳۷- فتح الله امی، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸- سید مرتضی افقه، دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۹- مسعود صفایی مقدم، دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۴۰- سید عزیز آرمن، دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۴۱- عبدالله رادمرد، دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۲- علی رضا بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۳- مهدی منتظر قائم، دانشگاه علوم قضایی ۱۴۴- سید ابوالحسن ریاضی، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ۱۴۵- محمدرضا دهقانی، دانشگاه زابل ۱۴۶- فرید براتی، دانشگاه شهرکرد ۱۴۷- محمدحسن مرادی، دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۴۸- فیروز راد، دانشگاه پیام نور ۱۴۹- الله‌شکر اسداللهی، دانشگاه تبریز ۱۵۰- حسین سیفلو، دانشگاه تبریز ۱۵۱- کریم عابدی، صنعتی سهند تبریز ۱۵۲- میر کریم رضوی، صنعتی سهند تبریز ۱۵۳- مهدی میرزایی، صنعتی سهند تبریز ۱۵۴- باقر صدری‌نیا، دانشگاه تبریز ۱۵۵- محمدباقر بهشتی، دانشگاه تبریز ۱۵۶- بهنام میرزاکوچکی، علوم پزشکی تبریز ۱۵۷- غفار فرزدی، دانشگاه تبریز ۱۵۸- مسعود حاجی‌علیلوی بناب، دانشگاه تبریز ۱۵۹- محمدرضا بخشی محبی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۶۰- ابراهیم ایزدی دربندی، دانشگاه فردوسی مشهد ۱۶۱- ابوالفضل باباخانی، دانشگاه فردوسی مشهد ۱۶۲- سید محمود لطیفی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۶۳- ذکرالله محمدی، دانشگاه الزهرا ۱۶۴- امیر حسین حاتمی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ۱۶۵- محسن سراج، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ۱۶۶- جهانگیر صفری، دانشگاه شهرکرد ۱۶۷- نصرالله پورمحمدی املشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

جمع آوری امضاء در پلتفورم کارزار ادامه دارد:

https://www.karzar.net/89982

 

خبرهای مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا