خوزستانفرهنگی

مقابله با بی حجابی و چند پرسش

مقابله با بی حجابی و چند پرسش

آیا این نحوه برخورد با بی حجابی، نتیجه ای جز گسترش نارضایتی و تداوم اعتراضات به همراه دارد؟

محسن صنیعی (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها)
در ادامه طرح های مقابله با بی حجابی که این روزها، مساله اول کشور شده است، فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرده است: «نیروی انتظامی در سه حوزه معابر عمومی از شنبه ۲۶ فروردین، به صورت جدی عمل می کنند به طوری که در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی می شود؛ به فرد توجه و تذکر داده می شود و بعد از آن فرد با مدارک به دستگاه قضایی معرفی می‌شود تا به مورد آن رسیدگی کنند.»
نگارنده تخصصی در حوزه فقه و حقوق ندارد که آیا این نحوه عملکرد فقهی و قانونی است و آن چه اجرا می شود با موازین حقوقی سازگار است یا خیر. از این زاویه، کارشناسان فقه و حقوق، نظر می دهند. نگارنده در این نوشتار، تمایل دارد چند پرسش را از نظر نحوه اجرا و تبعات طرح مقابله با بی حجابی بپردازد.
۱- آیا امر به معروف و نهی از منکر در شرع مقدس، تنها به بی حجابی تعلق دارد؟ در جهت اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر کسانی که در معرض بیشتر گناه قرار دارند، چه کرده ایم؟ آیا این که اداره جامعه به ترتیبی باشد که هیچ چیزی به قول امام علی (ع) بر موضعش نباشد، خود یک منکر نیست و به بسیاری منکرهای دیگر، منجر نمی شود؟
۲- اگر امر به معروف و نهی از منکر، فقط اختصاص به حجاب دارد، آیا می توان این نهی از منکر را با روش های امنیتی و زور اعمال کرد به طوری که افراد نه قصد اجتناب از حرام شرعی، بلکه به قصد جلوگیری از برخوردهای امنیتی، روسری به سر بکنند؟ آیا اگر عمل شرعی یعنی عمل مورد رضایت شارع مقدس، شارع مقدس با این روش های زور و امنیتی در نهی از منکر، رضایت دارد؟
۳-آیا این نحوه مقابله با بی حجابی، به گسترش دینداری ختم می شود یا فقط به تظاهری از دینداری نتیجه می شود؟
۴- آیا مامورینی که در گوشه و کنار کشور، ماموریت تذکر به حجاب در فرودگاه ها، متروها، دانشگاه ها، پارک ها و … را به عهده دارند، خود به حجاب آن هم از نوع حجاب اجباری، اعتقاد دارند؟ خانواده های خود این افراد، در ردیف حجاب کامل، کم حجاب، شل حجاب یا بی حجاب قرار می گیرند؟
۵- آیا همه آنان که موعظه و وعظ و دستور بر حجاب صادر می‌کنند، می‌توانند فرزندان و نوه های خودشان را به انجام حجاب کامل مجبور کنند؟
۶- آیا این نحوه برخورد با بی حجابی، نتیجه ای جز گسترش نارضایتی و تداوم اعتراضات به همراه دارد؟
۷- آیا برآوردی انجام داده اید که برداشت عمومی جامعه در مورد این روش مقابله چیست؟ آیا جامعه، آن را برای جلوگیری از حرام شرعی می داند یا آن را یک پروژه سیاسی می داند؟ در یک نظرسنجی بسیار کوچک اینستاگرامی که نگارنده انجام داده، بیش از ۸۰٪، اعتقاد دارند که این پروژه، یک پروژه سیاسی است.
۸- آیا مجموعه سیاست گذاران جامعه، از خود پرسیده اند که چرا پس از آن همه سرمایه گذاری های فرهنگی که در کشور انجام شده است، در چنین وضعیتی قرار داریم؟ آیا پس از آن همه سرمایه گذاری های فرهنگی، آن پیام فرهنگی، باید در جامعه یک نمود داشته باشد؟
به نقل از: همدلی

خبرهای مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا